Nieuwsberichten

 1. MeetUp_StateOfDigital_Newsletter_440x320.png

  De winstgevendheid van agencies staat hoog op de agenda. De omzetstijging compenseerde amper de kost van de inflatie het afgelopen jaar. Isabel Donvil (AddRetail), Jeroen Buggenhoudt (Conversal) en Dimitri Joos (Meteor) deelden hun inzichten als feedback op de cijfers van de Agency Benchmark van Teamleader tijdens de FeWeb MeetUp. Dit zijn de belangrijkste takeaways.

  Lees meer over "De werking van digital agencies in cijfers: takeaways van de FeWeb MeetUp"

  Tags:

 2. Cookies_Newsletter_440x320.png

  Zijn analytische cookies strikt noodzakelijk? Mag je met je design de gebruiker in de juiste richting duwen? Mag je de toegang tot de website blokkeren wanneer de gebruiker geen keuze maakt? Hoe lang geldt de toestemming van een gebruiker? De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) lanceerde einde 2023 enkele nieuwe richtlijnen. Onze juridische partner Sirius Legal vatte alles samen in deze handige whitepaper.

  Lees meer over "Richtlijnen voor het correct gebruik van cookies"

  Tags:

 3. Team_Newsletter_440x320.png

  Zelfsturing is een spectrum. Er bestaat geen definitie die de mate van zelfsturing voor jouw agency bepaalt. Uiteindelijk hangt de mate van zelfsturing af van wat jou gelukkig maakt. Tijdens de FeWeb eXperience Lab bespraken we samen met een agency leader van een zelfsturend agency dit topic en kwamen we zo tot 5 takeaways rond zelfsturing.

  Lees meer over "5 takeaways voor meer zelfsturing binnen je agency"

  Tags:

 4. FODFinancien_Newsletter_440x320.png

  Dat de interpretatie van de nieuwe wetgeving door de FOD Financiën stof doet oplaaien in de sector is een eufimisme. Ofschoon heel wat creatieve beroepen aanspraak kunnen maken op het fiscaal regime, merken we in de praktijk dat de administratie dit wil verhinderen. Na lang aandringen bemachtigde FeWeb een afspraak bij de FOD Financiën om de problemen te bespreken. 

  Lees meer over "FeWeb bespreekt auteursrechten met FOD Financiën"

  Tags:

 5. MeetUp_Auteursrechten_Newsletter_440x320.png

  Het fiscaal regime van auteursrechten biedt heel wat creatieve digitale beroepen de mogelijkheid om een fiscaal voordelige vergoeding te ontvangen bij de overdracht van de auteursrechten. En dit zowel onder de vorige als de nieuwe wetgeving die sinds 2023 van kracht is. Maar het is tot op vandaag niet duidelijk hoe de FOD Financiën de regels interpreteert. In deze video geeft Bart Van den Brande van Sirius Legal meer uitleg over de verschillen tussen de vorige en de huidige wetgeving, en vooral meer inzicht in de bezwaren die de FOD Financiën maakt aan de hand van cases uit de praktijk. We zetten de belangrijkste punten in dit artikel op een rijtje. Op die manier kan je je voorzorgen nemen wanneer je het fiscaal regime van auteursrechten toepast.

  Lees meer over "Auteursrechten: kan je het nog toepassen?"

  Tags:

 6. Digitall_Charter_Newsletter_440x320.png

  Zo'n 15% van de internetgebruikers heeft een beperking. Om de digitale toegankelijkheid en inclusie te bevorderen spelen agencies die websites, webshops en apps ontwikkelen een grote rol. FeWeb onderschrijft deze rol en werkt actief aan het bevorderen van inclusie en toegankelijkheid in onze digitale sector. Het ondertekenen van het DigitALL Charter is één van de stappen.

  Lees meer over "FeWeb onderschrijft DigitALL Charter voor inclusie en toegankelijkheid"

  Tags:

 7. Overleg_HR_Newsletter_440x320.png

  Tijdens het sectoroverleg tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van de digitale en audiovisuele sector, zijn er 3 collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten. Belangrijk om weten is dat de werkgeversbijdragen op de brutolonen voor 0,02% naar een penibiliteitsfonds overgedragen worden. Voor de werkgever is er geen extra kost. Daarnaast onderzoekt FeWeb het nut van onbezoldigde digi-stages voor werkloze jongeren.

  Lees meer over "Nieuwe cao's: penibiliteitsfonds opgericht en piste naar digi-stages"

  Tags:

 8. Ecommerce_Website_article_300x200.png

  Op een hoorzitting van de Commissie Economie in het federaal parlement duidde UNIZO haar bezorgdheden over de machtspositie van de grote onlineplatformen duiden. Naast UNIZO kwamen ook onder meer UCM, Amazon, Bol.com en de Mededingingsautoriteit aan bod. FeWeb steunt Unizo in een aantal van de verzuchtingen maar deelt ook haar standpunt over het gelijke speelveld.

  Lees meer over "UNIZO pleit om de machtspositie van grote onlinehandelsplatformen aan te pakken"

  Tags:

 9. Digimeter_Newsletter_440x320.png

  In 2023 spendeert de Vlaming ongeveer 185 minuten per dag op zijn smartphone, dat is zo’n 3 uur per dag. Ter vergelijking: in de periode voor de pandemie schommelde de dagelijkse schermtijd rond de 165 minuten of zo'n 2,5 uur per dag. Die tijd gaat hoofdzakelijk naar sociale media en chat-apps zoals Whatsapp en Facebook Messenger. Daarnaast is de Vlaming ook nieuwe en meerdere soorten apps gaan gebruiken. Zo zien de imec Digimeter-onderzoekers dat gebruikers meer online shoppen via de apps en winnen ook videostreaming-apps aan belang.

  Lees meer over "Smartphonegebruik blijvend gestegen na pandemie"

  Tags:

 10. SERV_Website_article_300x200.png

  De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) nodigde FeWeb uit op een overleg over dominante spelers in de digitale sector. De analyse mondde al snel uit in de overheid als motor van het ongelijke speelveld. Maar ook hoe we als sectororganisatie via onze Gedragscode transparantie stimuleren in de relatie met de klant en dit vertalen naar onze leden met whitepapers, standaardcontracten, meetups en opleidingen.  

  Lees meer over "FeWeb overlegt met de SERV over het ongelijke speelveld"

  Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten