Wat is FeWeb?

De federatie van de digitale dienstverleners

FeWeb is de federatie voor webbedrijven. We werken aan het professionaliseren en het bundelen van de internetsector, zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië. Dit doen we door ons te richten op belangenbehartiging, de promotie van de sector en het waken over en het bevorderen van de kwaliteit. Op dit moment telt FeWeb 520 leden.

FeWeb, waar digitaal ondernemen centraal staat  

Vier pijlers vormen de basis van FeWeb:

 • Professionaliseren: als vertegenwoordiger in diverse instanties ijvert FeWeb voor de belangen van de digitale dienstverleners. Via gedragsregels, beste praktijken en type-contracten implementeren we ethische en operationele standaarden.
 • Informeren: nieuws van FeWeb, de sector en de leden komt aan bod in de diverse nieuwsbrieven en de communities. Het Kenniscentrum groepeert de meest pertinente documenten voor u als webondernemer en als digitale professional. De Toolbox helpt u met praktische antwoorden en oplossingen.
 • Inspireren: met praktische cases, innovatieve tools en baanbrekend onderzoek inspireren we zowel webondernemers (via de MeetUps, het SummerEvent en het FeWebCongress), eindklanten (via de FeWeb inspiratiesessies) als de onderwijswereld. 
 • Uitwisselen: kennis en ervaring onder webondernemers uitwisselen, faciliteren we via de Expert Groups en de Communities, maar ook via de activiteiten en de opleidingen. Deze kennis en ervaring delen we met alle leden via whitepapers, checklists en beste praktijken. 

FeWeb, een community met meer dan 500 bedrijfsleden 

Onder de noemer van webbedrijven of digitale dienstverleners verstaan we niet enkel kleine en grote bedrijven, maar ook zelfstandigen, freelancers en bijberoepers die aan derden professionele diensten of producten leveren waarbij internet als technologie een centrale rolt speelt. 

FeWeb-leden zijn digitale dienstverleners die:

 • de online aanwezigheid verzekeren van bedrijven zoals webbouwers, app-developers, usability agencies en webdesigners, inclusief ondersteunende diensten zoals hosting en data
 • de e-commerce activiteiten van bedrijven bouwen, ontwikkelen en optimaliseren zoals webshopbouwers, performance agencies, online payment en logistieke partners
 • de digitale marketing strategie ontwikkelen en implementeren, zoals digitale agencies en specialisten op vlak van search, social, e-mail, content, video, advertising,...
 • business intelligence diensten aanbieden op vlak van wetgeving, onderzoek, onderwijs, strategie, advies, inclusief operationele en management tools zoals SaaS-producten

FeWeb, 20 jaar in de bres voor webbedrijven

FeWeb startte in 2003 en groeide uit tot de grootste Belgische internetfederatie.
 • In 2010 erkende de Minister van Economie FeWeb als een nationale professionele beroepsfederatie, waardoor FeWeb een mandaat in de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO's kon opnemen. In 2017 werd FeWeb voorzitter van de sectorcommissie Technologie en lid van de Algemene Vergadering. Via de Hoge Raad is FeWeb op de hoogte van de wetgeving die de regering voorbereidt en kan FeWeb de belangen van de webbedrijven pro-actief verdedigen.
 • Via het geassocieerd lidmaatschap bij Unizo en de deelname aan de Sociale Commissie volgt FeWeb de actualiteit en initiatieven over ondernemerschap. Zo wisselt FeWeb met meer dan 180 beroepsverenigingen informatie en kennis uit. Sinds 2017 is FeWeb de officiële vertegenwoordiger van de digitale bedrijven in het Paritair Comité 227 voor de Audiovisuele Sector. In die hoedanigheid onderhandelt FeWeb met de werknemersorganisaties over de collectieve arbeidsovereenkomsten (bv evolutie lonen, regels over flexibiliteit, vorming, etc). Sinds 2022 maakt FeWeb deel uit van het Uitvoerend Comité van het sociaal fonds Mediarte. Voor de bedrijven die vallen onder Paritair Comité 200 (aanvullend comité voor de bedienden), volgt FeWeb het overleg op via Unizo.
 • Om de digitale sector te stimuleren ten voordele van de Belgische bedrijfswereld, ijverde FeWeb in 2015 voor een Minister voor Digitale Zaken. Via een jobadvertentie omschreef FeWeb de uitdagingen voor deze functie en kreeg dit initiatief de steun van diverse politieke partijen en beroepsorganisaties zoals Unizo, Comeos, BeCommerce/Safeshops, Startups.be,... Met Alexander De Croo als toenmalig Minister voor de Digitale Agenda en onze deelname aan de think tank Digital Minds kreeg onze digitale economie een extra boost. Vandaag bouwt FeWeb hierop voort en voert actief overleg met de betrokken ministers op regionaal en federaal vlak.  
 • Omdat samenwerken met collega-beroepsverenigingen onze sector ten goede komt, participeert FeWeb samen met ISPA, Agoria en Safeshops/BeCommerce in DNS Belgium. FeWeb is voorzitter van de Raad van Bestuur van DNS Belgium, de vzw die de domeinnamen in België beheert.
  Daarnaast werkt FeWeb samen met Comeos (bv. rond influencer marketing en e-commerce), Safeshops/BeCommerce, ACC Belgium, UBA Belgium, BAM, het Communicatiecentrum/JEP, etc. 

Doe mee! 

FeWeb is een beroepsvereniging van en voor digitale bedrijven. FeWeb-leden genieten van een reeks concrete ledenvoordelen waarbij digitaal ondernemen, kennisdeling en netwerking centraal staan. Doe mee en word lid!

Partners

Om pro-actief onze digitale sector te verdedigen en te stimuleren, vertegenwoordigt FeWeb de digitale bedrijven in deze instanties: 

Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's

DNS Belgium

PC 227 en Mediarte

Unizo

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten