Het Team

FeWeb doet graag beroep op haar leden om actief deel te nemen aan werkgroepen die de activiteiten en projecten bedenken en uitwerken.  

Deze geëngageerde vrijwilligers werken samen met een klein permanent Team. Zij worden bijgestaan door de Raad van Bestuur, met aan het hoofd een Nederlandstalige en Franstalige voorzitter en een gedelegeerd bestuurder. 

Dit zijn de medewerkers en bestuurders van FeWeb:

Team

Raad van Bestuur

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten