Nieuwsberichten

 1. Ecommerce_Duurzaam_Newsletter_440x320.png

  Vanuit de optiek om duurzaamheid in e-commerce te bevorderen en de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden, komt er een nieuwe verplichting voor webshops om minstens twee leveringsmethoden aan te bieden. Bedoeling is de consument de mogelijkheid te bieden om een ecologische keuze te maken. Er gelden ook uitzonderingen op deze regel. Het wetsontwerp is goedgekeurd in de Kamer. De publicatie van de wet en de in werking treding ervan is voorzien in maart.

  Lees meer over "Minstens 2 leveringsmethoden voor webshops"

  Tags:

 2. TalentTF_Newsletter_440x320.png

  Tijdens de kick-off van de FeWeb Talent Task Force bepaalden de leden de prioriteiten van deze werkgroep. De eerste focus gaat naar het ontwikkelen van een competentiekader van digitale profielen voor onze sector. Zo'n kader is niet enkel belangrijk voor het HR-beleid van digitale bedrijven maar vormt ook de basis voor het sturen van de opleidingen van de onderwijsinstellingen. Dat moet er voor zorgen dat pas afgestudeerden en zij-instromers beschikken over alle noodzakelijke kennis en competenties om onmiddellijk te starten.

  Lees meer over "Talent Task Force brengt digitale profielen in kaart"

  Tags:

 3. Legal_Newsletter_440x320.png

  In een Open Brief, gericht aan de FOD Economie, kaarten ACC en FeWeb het persbericht aan waarin de FOD een zeer éénzijdige samenvatting maakt van de Belgische resultaten van een onderzoek, uitgevoerd door de Europese Commissie. Het onderzoek betrof het al dan niet naleven van de wettelijke verplichtingen door de Influencers in de verschillende lidstaten.

  Lees meer over "ACC en Influencer Marketing Alliance by FeWeb kaarten éénzijdige weergave resultaten Influencers-onderzoek aan"

  Tags:

 4. domain names.jpg

  IRS Benelux, gevestigd in Amsterdam, contacteert bedrijven om vrijgekomen en/of gelijkaardige domeinnamen aan hoge kostprijs aan te praten. Het bedrijf is niet gekend bij de Nederlandse Kruispuntbank voor Ondernemingen en op het vermelde adres in Amsterdam kent men geen bedrijf onder die naam. FeWeb vermoedt dat IRS Benelux de klanten van bepaalde leden systematisch afgaat om ze een frauduleus voorstel te doen. Daarom vragen we waakzaam te zijn en indien nodig klanten te verwittigen. Getroffen bedrijven kunnen klacht indienen bij het Meldpunt van de overheid.

  Lees meer over "Let op voor de frauduleuze praktijken van IRS Benelux"

  Tags:

 5. DSA_Newsletter_440x320.png

  De DSA (Digital Service Act) is bedoeld om een betere online bescherming voor zowel bedrijven als consumenten te waarborgen, het online zakendoen te vergemakkelijken en te zorgen voor een gelijk speelveld binnen Europa. Vanaf 17 februari 2024 is de DSA van kracht voor alle digitale diensten en platforms die opereren binnen de EU, waaronder online marktplaatsen, sociale netwerken, zoekmachines, cloudservices, internetproviders en platforms voor contentdeling zoals videoplatforms en online reis- en accommodatiediensten. In dit artikel vatten we de belangrijkste elementen samen en bieden we enkele hulplijnen.

  Lees meer over "De Digital Services Act treedt in werking: welke impact heeft dit voor jou?"

  Tags:

 6. MeetUp_StateOfDigital_Newsletter_440x320.png

  De winstgevendheid van agencies staat hoog op de agenda. De omzetstijging compenseerde amper de kost van de inflatie het afgelopen jaar. Isabel Donvil (AddRetail), Jeroen Buggenhoudt (Conversal) en Dimitri Joos (Meteor) deelden hun inzichten als feedback op de cijfers van de Agency Benchmark van Teamleader tijdens de FeWeb MeetUp. Dit zijn de belangrijkste takeaways.

  Lees meer over "De werking van digital agencies in cijfers: takeaways van de FeWeb MeetUp"

  Tags:

 7. Cookies_Newsletter_440x320.png

  Zijn analytische cookies strikt noodzakelijk? Mag je met je design de gebruiker in de juiste richting duwen? Mag je de toegang tot de website blokkeren wanneer de gebruiker geen keuze maakt? Hoe lang geldt de toestemming van een gebruiker? De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) lanceerde einde 2023 enkele nieuwe richtlijnen. Onze juridische partner Sirius Legal vatte alles samen in deze handige whitepaper.

  Lees meer over "Richtlijnen voor het correct gebruik van cookies"

  Tags:

 8. Team_Newsletter_440x320.png

  Zelfsturing is een spectrum. Er bestaat geen definitie die de mate van zelfsturing voor jouw agency bepaalt. Uiteindelijk hangt de mate van zelfsturing af van wat jou gelukkig maakt. Tijdens de FeWeb eXperience Lab bespraken we samen met een agency leader van een zelfsturend agency dit topic en kwamen we zo tot 5 takeaways rond zelfsturing.

  Lees meer over "5 takeaways voor meer zelfsturing binnen je agency"

  Tags:

 9. FODFinancien_Newsletter_440x320.png

  Dat de interpretatie van de nieuwe wetgeving door de FOD Financiën stof doet oplaaien in de sector is een eufimisme. Ofschoon heel wat creatieve beroepen aanspraak kunnen maken op het fiscaal regime, merken we in de praktijk dat de administratie dit wil verhinderen. Na lang aandringen bemachtigde FeWeb een afspraak bij de FOD Financiën om de problemen te bespreken. 

  Lees meer over "FeWeb bespreekt auteursrechten met FOD Financiën"

  Tags:

 10. MeetUp_Auteursrechten_Newsletter_440x320.png

  Het fiscaal regime van auteursrechten biedt heel wat creatieve digitale beroepen de mogelijkheid om een fiscaal voordelige vergoeding te ontvangen bij de overdracht van de auteursrechten. En dit zowel onder de vorige als de nieuwe wetgeving die sinds 2023 van kracht is. Maar het is tot op vandaag niet duidelijk hoe de FOD Financiën de regels interpreteert. In deze video geeft Bart Van den Brande van Sirius Legal meer uitleg over de verschillen tussen de vorige en de huidige wetgeving, en vooral meer inzicht in de bezwaren die de FOD Financiën maakt aan de hand van cases uit de praktijk. We zetten de belangrijkste punten in dit artikel op een rijtje. Op die manier kan je je voorzorgen nemen wanneer je het fiscaal regime van auteursrechten toepast.

  Lees meer over "Auteursrechten: kan je het nog toepassen?"

  Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten