Gedragscode

De basisregels voor een professionele relatie

De FeWeb Gedragscode moet de relatie tussen het FeWeb-lid en de klant optimaliseren door die transparanter en professioneler te maken.

FeWeb-leden herken je aan het logo dat ze in hun communicatie kunnen voeren. Dit is geen kwaliteitslabel, maar wel een aanduiding dat het bedrijf het vertrouwen waard is. 

FeWeb helpt digitale bedrijven om deze afspraken na te komen door de ontwikkeling van standaarddocumenten, beste praktijken, seminaries en opleidingen. 

Met betrekking tot de afspraken met de klant verbindt het FeWeb-lid zich tot de volgende 9 punten:

  1. Gedetailleerd overzicht van prestaties en overeenstemmende prijzen
  2. Duidelijk onderscheid tussen eenmalige, weerkerende en optionele kosten
  3. Gedetailleerde en realistische planning voor aanpak, timing en oplevering 
  4. Duidelijke afspraken inzake de aanlevering van gegevens door de klant en de rechten daarop 
  5. Duidelijke afspraken inzake de eigendomsrechten van de geleverde producten en diensten 
  6. Duidelijkheid over optionele taken
  7. Afspraken inzake dienst-na-verkoop, helpdeskfaciliteiten,… qua vorm, datum van inwerkingtreding, duur, hernieuwingsformaliteiten en welke prestaties wel en niet binnen het contract vallen
  8. Duidelijke afspraken in geval de samenwerking beëindigd wordt 
  9. Vermelding van eventuele samenwerking met derden en duidelijkheid over de verantwoordelijkheden

Op deze link vindt u de integrale tekst van de code met bijkomende toelichting.

Problemen en klachten

Niet alle digitale projecten lopen even vlot. Wanneer de digitale dienstverlener en de klant nood hebben aan een derde partij als bemiddelaar, dan kunnen beide partijen hiervoor terecht bij FeWeb. Als bemiddelaar gaan we steeds op zoek naar een pragmatische oplossing, zonder advocaten.  

Ook in het geval van misbruiken kan u een klacht neerleggen bij FeWeb.

Aanvragen tot bemiddeling en neerleggen van klachten dient u schriftelijk te doen via e-mail op dit adres: abuse@feweb.be

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten