Berichten over copyright

 1. cOPYRIGHT_Website_article_300x200.png

  Minister van Financiën Vincent Van Peteghem haalt zijn slag thuis: het fiscaal regime voor auteursrechten mag beperkt worden door sommige domeinen uit te sluiten. Een financiële aderlating voor heel wat werknemers en werkgevers in de IT-sector, maar de rechtsonzekerheid blijft voortbestaan voor alle creatieve talenten in onze digitale sector. Sirius Legal analyseerde het arrest van het Grondwettelijk Hof en geeft mee welke impact het heeft voor digitale agencies en creatieve beroepen. 

  Lees meer over "Het Grondwettelijk Hof hakt de knoop door: geen auteursrechtenregime meer voor softwareontwikkelaars"

  Tags:

 2. FODFinancien_Newsletter_440x320.png

  Dat de interpretatie van de nieuwe wetgeving door de FOD Financiën stof doet oplaaien in de sector is een eufimisme. Ofschoon heel wat creatieve beroepen aanspraak kunnen maken op het fiscaal regime, merken we in de praktijk dat de administratie dit wil verhinderen. Na lang aandringen bemachtigde FeWeb een afspraak bij de FOD Financiën om de problemen te bespreken. 

  Lees meer over "FeWeb bespreekt auteursrechten met FOD Financiën"

  Tags:

 3. MeetUp_Auteursrechten_Newsletter_440x320.png

  Het fiscaal regime van auteursrechten biedt heel wat creatieve digitale beroepen de mogelijkheid om een fiscaal voordelige vergoeding te ontvangen bij de overdracht van de auteursrechten. En dit zowel onder de vorige als de nieuwe wetgeving die sinds 2023 van kracht is. Maar het is tot op vandaag niet duidelijk hoe de FOD Financiën de regels interpreteert. In deze video geeft Bart Van den Brande van Sirius Legal meer uitleg over de verschillen tussen de vorige en de huidige wetgeving, en vooral meer inzicht in de bezwaren die de FOD Financiën maakt aan de hand van cases uit de praktijk. We zetten de belangrijkste punten in dit artikel op een rijtje. Op die manier kan je je voorzorgen nemen wanneer je het fiscaal regime van auteursrechten toepast.

  Lees meer over "Auteursrechten: kan je het nog toepassen?"

  Tags:

 4. Copyright_Newsletter_visual_440x320.png

  Vanuit de bedrijven horen we dat de fiscus de nieuwe regels toepast op situaties die nog onder de oude regeling vallen. Dat terwijl de sector de nietigverklaring bij het Grondwettelijk Hof gevraagd heeft van de nieuwe wetgeving over het fiscaal regime van auteursrechten. Tijd voor een update.

  Lees meer over "Fiscaal regime auteursrechten onder vuur"

  Tags:

 5. Copyright_Newsletter_visual_440x320.png

  Na de heisa over het voorstel van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem over de aanpassingen aan het fiscale regime voor auteursrechten keurde de Ministerraad een tekst goed. Kunnen bedrijven hun creatieve werknemers in de toekomst nog vergoeden via auteursrechten? Welke beperkingen legt het nieuwe voorstel op? Sirius Legal analyseerde de tekst in opdracht van FeWeb.

  Lees meer over "Blijft het vergoeden via auteursrechten mogelijk in de toekomst?"

  Tags:

 6. CopyrightSurvey_Website_article_300x200.png

  Uit een onderzoek in de digitale creatieve sector blijkt dat een mogelijke afschaffing van het fiscaal regime voor auteursrechten drastische gevolgen zal hebben voor zowel de werknemers, de werkgevers als de overheid. Naast banenverlies leidt de maatregel tot netto loonverlies voor de medewerker en vreest de sector voor een braindrain van het schaarse digitaal talent. FeWeb vraagt de Minister en de regering om eerst het overleg over de fiscale hervorming op te starten alvorens specifieke maatregelen blindelings door te drukken.  

  Lees meer over "Onderzoek: 1 op 3 bedrijven zal werknemers moeten ontslaan door afschaffing fiscaal regime auteursrechten"

  Tags:

 7. CopyrightSurvey_Website_article_300x200.png

  De drastische plannen met het fiscaal gunstregime voor auteursrechten van Minister van Financiën Vincent Van Peteghem impacteert heel wat bedrijven uit de digitale creatieve sector. FeWeb voert een enquête bij deze bedrijven om niet alleen de impact maar ook de gevolgen te kunnen inschatten. Met deze inzichten zal FeWeb samen met andere beroepsverenigingen bij de Minister ijveren voor een oplossing die zowel de bedrijven als de medewerkers moet beschermen tegen deze gevolgen. 

  Lees meer over "Doe mee aan de auteursrechten survey"

  Tags:

 8. Copyright_Newsletter_visual_440x320.png

  De regering kondigde in haar begrotingsverklaring aan om de vergoeding via auteursrechten te beperken vanaf 2023. De creatieve beroepen in onze digitale sector zouden op die manier misschien niet meer vergoed kunnen worden via dit gunstregime. Volgens FeWeb voert de overheid een symbolendebat en begrijpt ze de impact van deze maatregel niet. FeWeb start een werkgroep op om in overleg met andere beroepsorganisaties tot een oplossing te komen.

  Lees meer over "Vergoeden via auteursrechten onder druk"

  Tags:

 9. Copyright_Website-article_300x200.png

  Een specifiek design, een zelf ontwikkeld beeld, een eigen tekst en zelfs softwarecode: als digitale professional creëer je auteursrechtelijk beschermde content. Dan kan je ook via auteursrechten vergoed worden, wat voor de maker fiscale voordelen heeft. Hoe dit precies werkt legt Bart Van den Brande van Sirius Legal uit in deze video (inclusief presentatie) tijdens een sessie van de HR Task Force op 28 april. 

  Lees meer over "Video: vergoeden met auteursrechten"

  Tags:

 10. Reprobel_Website_article_300x200.png

  Misschien heb je ook een afrekening ontvangen van Reprobel en vraag je je af of dit een phishing mail is of echt een wettelijke vraag tot betaling. Reprobel int de bijdrage die bedrijven moeten betalen voor het digitaal of op papier kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken. In dit artikel legt Sirius Legal uit of jouw bedrijf deze bijdrage al dan niet moet betalen.

  Lees meer over "Q&A: Moet ik de Reprobel factuur betalen?"

  Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten