Berichten over legal

 1. Finance_Website_article_300x200.png

  Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar de Kamer heeft onlangs een belangrijke stap gezet om kleine ondernemingen in België te ondersteunen door een wet te stemmen die de criteria waaraan een onderneming moet voldoen om als ‘klein’ te worden beschouwd wijzigt. Hierdoor worden meer ondernemingen als klein beschouwd en genieten ze van extra fiscale en sociale voordelen. All About Experts legt het uit in dit artikel.

  Lees meer over "Ondernemen: deze nieuwe voordelen kan je toepassen voor jouw bedrijf dankzij wetswijziging"

  Tags:

 2. cOPYRIGHT_Website_article_300x200.png

  Minister van Financiën Vincent Van Peteghem haalt zijn slag thuis: het fiscaal regime voor auteursrechten mag beperkt worden door sommige domeinen uit te sluiten. Een financiële aderlating voor heel wat werknemers en werkgevers in de IT-sector, maar de rechtsonzekerheid blijft voortbestaan voor alle creatieve talenten in onze digitale sector. Sirius Legal analyseerde het arrest van het Grondwettelijk Hof en geeft mee welke impact het heeft voor digitale agencies en creatieve beroepen. 

  Lees meer over "Het Grondwettelijk Hof hakt de knoop door: geen auteursrechtenregime meer voor softwareontwikkelaars"

  Tags:

 3. Ecommerce_Duurzaam_Newsletter_440x320.png

  Vanuit de optiek om duurzaamheid in e-commerce te bevorderen en de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden, komt er een nieuwe verplichting voor webshops om minstens twee leveringsmethoden aan te bieden. Bedoeling is de consument de mogelijkheid te bieden om een ecologische keuze te maken. Er gelden ook uitzonderingen op deze regel. Het wetsontwerp is goedgekeurd in de Kamer. De publicatie van de wet en de in werking treding ervan is voorzien in maart.

  Lees meer over "Minstens 2 leveringsmethoden voor webshops"

  Tags:

 4. DSA_Newsletter_440x320.png

  De DSA (Digital Service Act) is bedoeld om een betere online bescherming voor zowel bedrijven als consumenten te waarborgen, het online zakendoen te vergemakkelijken en te zorgen voor een gelijk speelveld binnen Europa. Vanaf 17 februari 2024 is de DSA van kracht voor alle digitale diensten en platforms die opereren binnen de EU, waaronder online marktplaatsen, sociale netwerken, zoekmachines, cloudservices, internetproviders en platforms voor contentdeling zoals videoplatforms en online reis- en accommodatiediensten. In dit artikel vatten we de belangrijkste elementen samen en bieden we enkele hulplijnen.

  Lees meer over "De Digital Services Act treedt in werking: welke impact heeft dit voor jou?"

  Tags:

 5. Cookies_Newsletter_440x320.png

  Zijn analytische cookies strikt noodzakelijk? Mag je met je design de gebruiker in de juiste richting duwen? Mag je de toegang tot de website blokkeren wanneer de gebruiker geen keuze maakt? Hoe lang geldt de toestemming van een gebruiker? De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) lanceerde einde 2023 enkele nieuwe richtlijnen. Onze juridische partner Sirius Legal vatte alles samen in deze handige whitepaper.

  Lees meer over "Richtlijnen voor het correct gebruik van cookies"

  Tags:

 6. FODFinancien_Newsletter_440x320.png

  Dat de interpretatie van de nieuwe wetgeving door de FOD Financiën stof doet oplaaien in de sector is een eufimisme. Ofschoon heel wat creatieve beroepen aanspraak kunnen maken op het fiscaal regime, merken we in de praktijk dat de administratie dit wil verhinderen. Na lang aandringen bemachtigde FeWeb een afspraak bij de FOD Financiën om de problemen te bespreken. 

  Lees meer over "FeWeb bespreekt auteursrechten met FOD Financiën"

  Tags:

 7. MeetUp_Auteursrechten_Newsletter_440x320.png

  Het fiscaal regime van auteursrechten biedt heel wat creatieve digitale beroepen de mogelijkheid om een fiscaal voordelige vergoeding te ontvangen bij de overdracht van de auteursrechten. En dit zowel onder de vorige als de nieuwe wetgeving die sinds 2023 van kracht is. Maar het is tot op vandaag niet duidelijk hoe de FOD Financiën de regels interpreteert. In deze video geeft Bart Van den Brande van Sirius Legal meer uitleg over de verschillen tussen de vorige en de huidige wetgeving, en vooral meer inzicht in de bezwaren die de FOD Financiën maakt aan de hand van cases uit de praktijk. We zetten de belangrijkste punten in dit artikel op een rijtje. Op die manier kan je je voorzorgen nemen wanneer je het fiscaal regime van auteursrechten toepast.

  Lees meer over "Auteursrechten: kan je het nog toepassen?"

  Tags:

 8. Ecommerce_Website_article_300x200.png

  Op een hoorzitting van de Commissie Economie in het federaal parlement duidde UNIZO haar bezorgdheden over de machtspositie van de grote onlineplatformen duiden. Naast UNIZO kwamen ook onder meer UCM, Amazon, Bol.com en de Mededingingsautoriteit aan bod. FeWeb steunt Unizo in een aantal van de verzuchtingen maar deelt ook haar standpunt over het gelijke speelveld.

  Lees meer over "UNIZO pleit om de machtspositie van grote onlinehandelsplatformen aan te pakken"

  Tags:

 9. SERV_Website_article_300x200.png

  De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) nodigde FeWeb uit op een overleg over dominante spelers in de digitale sector. De analyse mondde al snel uit in de overheid als motor van het ongelijke speelveld. Maar ook hoe we als sectororganisatie via onze Gedragscode transparantie stimuleren in de relatie met de klant en dit vertalen naar onze leden met whitepapers, standaardcontracten, meetups en opleidingen.  

  Lees meer over "FeWeb overlegt met de SERV over het ongelijke speelveld"

  Tags:

 10. AIMeetUp_Newsletter_440x320.png

  Naast de enorme opportuniteiten zorgt AI ook voor heel wat risico's. De AI Act die in de komende maanden gepubliceerd zal worden, speelt hier op in. Waaraan moet je je verwachten en hoe kan je als bedrijf vandaag reeds je voorzorgen nemen om veilig en transparant om te gaan met AI. We vatten het voor jou samen in dit artikel en je kan de video van de FeWeb MeetUp met Bart Van den Brande van Sirius Legal herbekijken. 

  Lees meer over "Video: wat je moét weten over de AI Act"

  Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten