Berichten over entrepreneurship

 1. working_Newsletter_ArticleVisual_440x320.png

  Digitale bedrijven die onder PC 227 vallen kunnen afgestudeerde werkzoekende jongeren een onbetaalde stage van maximum 12 weken aanbieden. Het biedt de jongeren de mogelijkheid om ervaring op te doen op de werkvloer. Mediarte begeleidt zowel de stagiair als de stagegever. Deze regeling biedt een alternatief voor de IBO en andere stage-mogelijkheden. We zetten in dit artikel alle stage-mogelijkheden op een rijtje.

  Lees meer over "FeWeb sluit cao over stages voor -26 jarigen"

  Tags:

 2. Training_Website_article_300x200.png

  De wetgeving over het individueel opleidingsrecht van 3 oktober 2022 treedt vanaf 1 januari 2024 in werking. Concreet betekent dit dat elke onderneming met personeel verplicht is om individuele opleidingsdagen te voorzien voor de medewerkers. Het aantal dagen hangt af van de grootte van de onderneming en van het Paritaire Comité waaronder de onderneming valt. Elke werkgever is verplicht om de werknemers te informeren over het aantal openstaande opleidingsdagen én is verplicht om de gevolgde opleidingen te registreren. 

  Lees meer over "Het individueel opleidingsrecht uitgelegd"

  Tags:

 3. TalentTF_Newsletter_440x320.png

  Tijdens de kick-off van de FeWeb Talent Task Force bepaalden de leden de prioriteiten van deze werkgroep. De eerste focus gaat naar het ontwikkelen van een competentiekader van digitale profielen voor onze sector. Zo'n kader is niet enkel belangrijk voor het HR-beleid van digitale bedrijven maar vormt ook de basis voor het sturen van de opleidingen van de onderwijsinstellingen. Dat moet er voor zorgen dat pas afgestudeerden en zij-instromers beschikken over alle noodzakelijke kennis en competenties om onmiddellijk te starten.

  Lees meer over "Talent Task Force brengt digitale profielen in kaart"

  Tags:

 4. MeetUp_StateOfDigital_Newsletter_440x320.png

  De winstgevendheid van agencies staat hoog op de agenda. De omzetstijging compenseerde amper de kost van de inflatie het afgelopen jaar. Isabel Donvil (AddRetail), Jeroen Buggenhoudt (Conversal) en Dimitri Joos (Meteor) deelden hun inzichten als feedback op de cijfers van de Agency Benchmark van Teamleader tijdens de FeWeb MeetUp. Dit zijn de belangrijkste takeaways.

  Lees meer over "De werking van digital agencies in cijfers: takeaways van de FeWeb MeetUp"

  Tags:

 5. Team_Newsletter_440x320.png

  Zelfsturing is een spectrum. Er bestaat geen definitie die de mate van zelfsturing voor jouw agency bepaalt. Uiteindelijk hangt de mate van zelfsturing af van wat jou gelukkig maakt. Tijdens de FeWeb eXperience Lab bespraken we samen met een agency leader van een zelfsturend agency dit topic en kwamen we zo tot 5 takeaways rond zelfsturing.

  Lees meer over "5 takeaways voor meer zelfsturing binnen je agency"

  Tags:

 6. MeetUp_Auteursrechten_Newsletter_440x320.png

  Het fiscaal regime van auteursrechten biedt heel wat creatieve digitale beroepen de mogelijkheid om een fiscaal voordelige vergoeding te ontvangen bij de overdracht van de auteursrechten. En dit zowel onder de vorige als de nieuwe wetgeving die sinds 2023 van kracht is. Maar het is tot op vandaag niet duidelijk hoe de FOD Financiën de regels interpreteert. In deze video geeft Bart Van den Brande van Sirius Legal meer uitleg over de verschillen tussen de vorige en de huidige wetgeving, en vooral meer inzicht in de bezwaren die de FOD Financiën maakt aan de hand van cases uit de praktijk. We zetten de belangrijkste punten in dit artikel op een rijtje. Op die manier kan je je voorzorgen nemen wanneer je het fiscaal regime van auteursrechten toepast.

  Lees meer over "Auteursrechten: kan je het nog toepassen?"

  Tags:

 7. Overleg_HR_Newsletter_440x320.png

  Tijdens het sectoroverleg tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van de digitale en audiovisuele sector, zijn er 3 collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten. Belangrijk om weten is dat de werkgeversbijdragen op de brutolonen voor 0,02% naar een penibiliteitsfonds overgedragen worden. Voor de werkgever is er geen extra kost. Daarnaast onderzoekt FeWeb het nut van onbezoldigde digi-stages voor werkloze jongeren.

  Lees meer over "Nieuwe cao's: penibiliteitsfonds opgericht en piste naar digi-stages"

  Tags:

 8. SERV_Website_article_300x200.png

  De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) nodigde FeWeb uit op een overleg over dominante spelers in de digitale sector. De analyse mondde al snel uit in de overheid als motor van het ongelijke speelveld. Maar ook hoe we als sectororganisatie via onze Gedragscode transparantie stimuleren in de relatie met de klant en dit vertalen naar onze leden met whitepapers, standaardcontracten, meetups en opleidingen.  

  Lees meer over "FeWeb overlegt met de SERV over het ongelijke speelveld"

  Tags:

 9. Newsletter_440x320 (21).png

  Het komt regelmatig voor dat de koper denkt een overname te doen en de verkoper een fusie. Dat kan vooral op het einde van de onderhandelingen of bij de start van de samenwerking voor heel wat problemen zorgen. Beide partijen zijn best goed voorbereid bij de aanvang van de gesprekken. Elly Simons van All About Experts deelde haar ervaring en kennis met de deelnemers van de FeWeb eXperience Lab Agencies. Dit zijn 5 takeaways uit deze sessie.

  Lees meer over "5 takeways uit de FeWeb XL-sessie over fusies & overnames"

  Tags:

 10. Training_Website_article_300x200.png

  FeWeb sloot samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties van Paritair Comité 227 (audiovisuele media) een sectorakkoord over een groeipad naar 5 individuele opleidingsdagen per werknemer voor bedrijven met minstens 20 personeelsleden. Vanaf 1 januari 2024 gaat het om 2 individuele opleidingsdagen van de in totaal 5 opleidingsdagen per jaar. Elke twee jaar verhoogt het aantal dagen trapsgewijs tot 5 individuele opleidingsdagen tegen 2032. Bedrijven met minder dan 20 personeelsleden voorzien 3 opleidingsdagen per jaar waarvan 1 individuele dag.

  Lees meer over "Sectorakkoord: naar 5 individuele opleidingsdagen per werknemer"

  Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten