Nieuwsberichten

 1. Ecommerce_visual_Newsletter_440x320.png

  Het afgelopen jaar hebben Belgische consumenten voor maar liefst 16,3 miljard euro aan online aankopen gedaan, een stijging van meer dan 11% ten opzichte van 2022. Dit blijkt uit de jaarlijkse Market Monitor en E-commerce Barometer van Becom, de Belgische federatie van e-commerce. Vooral diensten, zoals pakketreizen en vliegtickets, zagen een aanzienlijke groei van meer dan 20% in online aankopen.

  Lees meer over "Sterke stijging van online aankopen in België"

  Tags:

 2. working_Newsletter_ArticleVisual_440x320.png

  Digitale bedrijven die onder PC 227 vallen kunnen afgestudeerde werkzoekende jongeren een onbetaalde stage van maximum 12 weken aanbieden. Het biedt de jongeren de mogelijkheid om ervaring op te doen op de werkvloer. Mediarte begeleidt zowel de stagiair als de stagegever. Deze regeling biedt een alternatief voor de IBO en andere stage-mogelijkheden. We zetten in dit artikel alle stage-mogelijkheden op een rijtje.

  Lees meer over "FeWeb sluit cao over stages voor -26 jarigen"

  Tags:

 3. TOP50_AI_Newsletter_ArticleVisual_440x320.png

  Sinds de opkomst van generatieve AI meer dan een jaar geleden, heeft deze technologie een ware revolutie teweeggebracht in het tools-landschap: van videomakers tot workflow-tools en van creatie tot virtual companions. Een diepgaande analyse van web analytics geeft ons een beeld van de trends en verschuivingen. Het investeringsfonds Andreessen Horrowitz lanceerde in september 2023 de top 50 van AI-web- en mobiele producten. In maart 2024 krijgen we de resultaten van een nieuwe update van de ranking.

  Lees meer over "Generative AI: de top 50 van web en mobiele tools"

  Tags:

 4. imecdigimeter2023_Newsletter_440x320.png

  De imec.digimeter brengt jaarlijks de trends rond bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen in kaart. 2.835 Vlamingen werden bevraagd. We zetten enkele belangrijke resultaten op een rijtje. 

  Lees meer over "Digitale trends in Vlaanderen volgens de imec digimeter"

  Tags:

 5. Training_Website_article_300x200.png

  De wetgeving over het individueel opleidingsrecht van 3 oktober 2022 treedt vanaf 1 januari 2024 in werking. Concreet betekent dit dat elke onderneming met personeel verplicht is om individuele opleidingsdagen te voorzien voor de medewerkers én te registreren via de Federal Learning Account. Het aantal dagen hangt af van de grootte van de onderneming en van het Paritaire Comité waaronder de onderneming valt. Elke werkgever is verplicht om de werknemers te informeren over het aantal openstaande opleidingsdagen én om de gevolgde opleidingen te registreren. 

  Lees meer over "De Federal Learning Account en het individueel opleidingsrecht uitgelegd"

  Tags:

 6. Ecommerce_Duurzaam_Newsletter_440x320.png

  Vanuit de optiek om duurzaamheid in e-commerce te bevorderen en de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden, komt er een nieuwe verplichting voor webshops om minstens twee leveringsmethoden aan te bieden. Bedoeling is de consument de mogelijkheid te bieden om een ecologische keuze te maken. Er gelden ook uitzonderingen op deze regel. Het wetsontwerp is goedgekeurd in de Kamer. De publicatie van de wet en de in werking treding ervan is voorzien in maart.

  Lees meer over "Minstens 2 leveringsmethoden voor webshops"

  Tags:

 7. TalentTF_Newsletter_440x320.png

  Tijdens de kick-off van de FeWeb Talent Task Force bepaalden de leden de prioriteiten van deze werkgroep. De eerste focus gaat naar het ontwikkelen van een competentiekader van digitale profielen voor onze sector. Zo'n kader is niet enkel belangrijk voor het HR-beleid van digitale bedrijven maar vormt ook de basis voor het sturen van de opleidingen van de onderwijsinstellingen. Dat moet er voor zorgen dat pas afgestudeerden en zij-instromers beschikken over alle noodzakelijke kennis en competenties om onmiddellijk te starten.

  Lees meer over "Talent Task Force brengt digitale profielen in kaart"

  Tags:

 8. Legal_Newsletter_440x320.png

  In een Open Brief, gericht aan de FOD Economie, kaarten ACC en FeWeb het persbericht aan waarin de FOD een zeer éénzijdige samenvatting maakt van de Belgische resultaten van een onderzoek, uitgevoerd door de Europese Commissie. Het onderzoek betrof het al dan niet naleven van de wettelijke verplichtingen door de Influencers in de verschillende lidstaten.

  Lees meer over "ACC en Influencer Marketing Alliance by FeWeb kaarten éénzijdige weergave resultaten Influencers-onderzoek aan"

  Tags:

 9. domain names.jpg

  IRS Benelux, gevestigd in Amsterdam, contacteert bedrijven om vrijgekomen en/of gelijkaardige domeinnamen aan hoge kostprijs aan te praten. Het bedrijf is niet gekend bij de Nederlandse Kruispuntbank voor Ondernemingen en op het vermelde adres in Amsterdam kent men geen bedrijf onder die naam. FeWeb vermoedt dat IRS Benelux de klanten van bepaalde leden systematisch afgaat om ze een frauduleus voorstel te doen. Daarom vragen we waakzaam te zijn en indien nodig klanten te verwittigen. Getroffen bedrijven kunnen klacht indienen bij het Meldpunt van de overheid.

  Lees meer over "Let op voor de frauduleuze praktijken van IRS Benelux"

  Tags:

 10. DSA_Newsletter_440x320.png

  De DSA (Digital Service Act) is bedoeld om een betere online bescherming voor zowel bedrijven als consumenten te waarborgen, het online zakendoen te vergemakkelijken en te zorgen voor een gelijk speelveld binnen Europa. Vanaf 17 februari 2024 is de DSA van kracht voor alle digitale diensten en platforms die opereren binnen de EU, waaronder online marktplaatsen, sociale netwerken, zoekmachines, cloudservices, internetproviders en platforms voor contentdeling zoals videoplatforms en online reis- en accommodatiediensten. In dit artikel vatten we de belangrijkste elementen samen en bieden we enkele hulplijnen.

  Lees meer over "De Digital Services Act treedt in werking: welke impact heeft dit voor jou?"

  Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten