Opinie: Heel lief, maar echt helpen doet het niet

Opinie: Heel lief, maar echt helpen doet het niet

5 mei 2023

Met de campagne “Kmo’s, zet je zaak online” lanceert de FOD Economie een informatiecampagne met online toolkit om ondernemingen te begeleiden bij e-commerce. Een goed bedoelde actie volgens Patrick Marck (FeWeb) en Greet Dekocker (Safeshops/BeCommerce), alleen ontbreekt de hands-on informatie in de campagne en de concrete tools in de toolkit om echt bruikbaar te zijn. Inhoudelijk blijven de aanbevelingen algemene stellingen en gekende waarheden maar helpt het de ondernemingen niet om die digitale kloof in de praktijk te overbruggen.

Als het de FOD Economie menens is om kmo’s en zelfstandigen “relevant” te helpen bij hun digitale aanpak, dan roepen we hen op om op zijn minst samen te werken met de betrokken beroepsorganisaties. Voor e-commerce zijn dat FeWeb en BeCommerce/SafeShops, die erkend zijn door de overheid en opgestart werden door en voor ondernemers. Al meer dan 20 jaar promoten, helpen en sensibiliseren zij bedrijven en ondernemers als het gaat over digitalisering.

Het zijn de beroepsorganisaties die dagdagelijks bezig zijn voor en met hun leden ondernemers en stakeholders. Zij kennen de problemen, de uitdagingen en de oplossingen. Zij reiken nu al praktische oplossingen aan in de vorm van tools, opleidingen en diensten. Zij helpen ondernemers met hun uitdagingen om met hun al dan niet disruptieve business modellen op nationaal en internationaal vlak door te breken.

Dat de overheidsdienst niet beschikt over digitale of e-commerce expertise is niet meer dan normaal. Maar vele ondernemers, dienstverleners in het digitale speelveld en de beroepsorganisaties die hen vertegenwoordigen beschikken net over deze kennis en ervaring, die een kern zou dienen te vormen van de informatiecampagne(s) en de online toolkit. Door de beroepsorganisaties actief te betrekken zouden we samen echt het verschil kunnen en moeten maken.

Met aandrang nodigen we de FOD Economie dan ook uit om samen een strategie en actieplan te ontwikkelen en uit te voeren dat op zijn minst de ambitie moet hebben daadwerkelijk de digitale kloof te overbruggen, met de steun van de Ministers van Economie, Telecommunicatie en Post en Digitalisering.

Patrick Marck, directeur FeWeb
Greet Dekocker, managing director BeCommerce/Safeshops

Persbericht FOD Economie: https://news.economie.fgov.be/225223-kmo-s-zet-je-zaak-online

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten