Minstens 2 leveringsmethoden voor webshops

Minstens 2 leveringsmethoden voor webshops

1 maart 2024

Vanuit de optiek om duurzaamheid in e-commerce te bevorderen en de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te houden, komt er een nieuwe verplichting voor webshops om minstens twee leveringsmethoden aan te bieden. Bedoeling is de consument de mogelijkheid te bieden om een ecologische keuze te maken. Er gelden ook uitzonderingen op deze regel. Het wetsontwerp is goedgekeurd in de Kamer. De publicatie van de wet en de in werking treding ervan is voorzien in maart.

De duurzaamheidsbarometer Smartdrop en de Nederlandse webtool 'bewust bezorgd' die bij de check-out kan aangeven welke leveringsmethode de meest duurzame is, gaf de wetgever inspiratie om in afwachting van een dergelijke tool alvast de verplichting in te voeren om minstens twee leveringsmethoden te voorzien. In de nieuwe wet blijft de onderneming de vrijheid behouden om verschillende leveringswijzen aan te bieden, maar men dient voortaan transparant te zijn over de opties.

Twee uitzonderingen

  • Voor startende bedrijven (jonger dan 3 jaar)
    Het doel van deze uitzondering is om startende bedrijven de tijd te geven om hun leverings- en eventueel afhaalsysteem in hun winkels op touw te zetten. Zo kunnen ze nagaan wat voor hen de beste leveringsopties zijn en welke het meest geschikt zijn voor de goederen die ze verkopen.

  • Voor specifieke gevallen waar slechts één levermethode praktisch is of wanneer er objectieve redenen zijn voor beperkingen. 
    Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij thuislevering van bereide maaltijden, bij uitzonderlijk grote of zware bestellingen zoals bijvoorbeeld meubels, of bij goederen die een hoge mate van confidentialiteit of een persoonlijk contact bij levering vereisen, bij goederen die op een specifieke locatie moeten geleverd worden zoals bloemen op een trouwfeest, bij levering van toestellen die tevens geïnstalleerd moeten worden, of bij nutsvoorzieningen.

 Het wetsontwerp is goedgekeurd in de Kamer. De publicatie van de wet en de in werking treding ervan is voorzien in maart.

>> De goedgekeurde wettekst (artikel 18)

Minstens 2 leveringsmethoden voor webshops

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten