Nieuwe investeringsaftrek stimuleert digitale én groene investeringen

Nieuwe investeringsaftrek stimuleert digitale én groene investeringen

3 mei 2024

Bouw je een webshop voor een klant of ontwikkel je digitale betalings- en facturatiesystemen of zorg je voor de digitale beveiliging van data, dan kan je klant genieten van een extra fiscaal voordeel. Een bijkomende verhoogde investeringsaftrek geldt voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en technologieën die geen effect hebben op het leefmilieu of het negatieve effect beperken. Je leest meer over de nieuwe investeringsaftrek in dit artikel.

Wat is een investeringsaftrek precies?

Als een bedrijf investeert bij de start of uitbreiding van zijn activiteiten, kan het onder bepaalde voorwaarden profiteren van een investeringsaftrek. Dit is een fiscaal voordeel waarbij een percentage van de kosten van de investeringen tijdens het belastingjaar mag worden afgetrokken van de belastbare winst. Dit percentage wordt eenmalig toegepast op de kosten van de goederen. In sommige gevallen kan de aftrek worden gespreid over de afschrijvingsperiode van de investeringen. Met name de verhoogde aftrekken zijn van belang.

Als de winst ontoereikend is, kan de investeringsaftrek onder bepaalde voorwaarden worden overgedragen naar de winsten van het volgende belastingjaar.

Voor welke investeringen kan een bedrijf genieten van een fiscaal voordeel?

Voor de digitale investeringsaftrek gaat het over software en apparatuur ter ondersteuning van digitale betalings- en facturatiesystemen, digitale boekhoudsystemen, digitale CRM-systemen, digitale e-commerce platformsystemen en digitale systemen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie.

Welk percentage is van toepassing?

De digitale investeringsaftrek, ooit één van de eisen van het FeWeb Memorandum, bestaat ondertussen al enkele jaren. Tijdens de corona-tijd werd het percentage opgetrokken en sindsdien fluctueert het jaarlijks. De nieuwe investeringsaftrek geeft een duidelijker kader in het kluwen van de vele vormen en percentages.  

Voor alle digitale investeringen die gefactureerd werden/worden in 2023 en 2024, geldt een investeringsaftrek van respectievelijk 20,5% en 15,5%.  Enkel natuurlijke personen en kleine venootschappen kunnen er gebruik van maken 

De nieuwe investeringsaftrek geldt vanaf 1 januari 2025:

  • een basisaftrek van 10% voor zelfstandigen en kleine ondernemingen die voor digitale activa opgetrokken wordt tot 20%.
  • een verhoogde thematische aftrek van 40% (voor zelfstandige en kliene ondernemingen) of 30% (voor andere ondernemingen) voor zogenaamde groene investeringen, inclusief ondersteunende digitale investeringen die een impact hebben op energieverbruik, hernieuwbaare enerige, koolstofemissievrij vervoer en andere milieuvriendelijke investeringen
  • een technologieaftrek van 13,5% voor investeringen in octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. Dit wordt verhoogd tot 20,5% voor de gespreide investeringsaftrek  

Over welke bedrijven gaat het?

Alle ondernemingen kunnen gebruik maken van de investeringsaftrek. Vzw's ook wanneer ze onderworpen zijn aan de venootschapsbelasting. 

Kleine bedrijven zijn ondernemingen met maximum 50 werknemers, 11,25 miljoen euro omzet en een balanstotaal van maximum 6 miljoen euro. Maximum één van de criteria mag worden overschreden.

Hoe een aanvraag indienen?

De basisaftrek kan eenvoudig toegeoast worden door gebruik te maken van het formulier 276U voor natuurlijke personen of door het vak 275U in Biztax inte vullen bij het indienen van de aangifte in de venootschapsbelasting.

Extra info

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten