Talent Task Force brengt digitale profielen in kaart

Talent Task Force brengt digitale profielen in kaart

1 maart 2024

Tijdens de kick-off van de FeWeb Talent Task Force bepaalden de leden de prioriteiten van deze werkgroep. De eerste focus gaat naar het ontwikkelen van een competentiekader van digitale profielen voor onze sector. Zo'n kader is niet enkel belangrijk voor het HR-beleid van digitale bedrijven maar vormt ook de basis voor het sturen van de opleidingen van de onderwijsinstellingen. Dat moet er voor zorgen dat pas afgestudeerden en zij-instromers beschikken over alle noodzakelijke kennis en competenties om onmiddellijk te starten.

Vanwaar de noodzaak?

Elke ondernemer van een digital agency of services bedrijf kampt met een gebrek aan vaste definities van de specifieke functies in de sector. Dit zou bedrijven kunnen helpen bij het voeren van hun HR-beleid. We zien ook heel wat hybride functies waarbij een medewerker verschillende rollen opneemt. Een sectorgedreven compententiekader biedt elke onderneming een zelfde startpunt.

Voor de startersfuncties is de link naar de opleidingen cruciaal. Het is de taak van de sector om de overheid te adviseren over de kennis en competenties die we verwachten wanneer iemand een bepaalde opleiding doorlopen heeft. Deze beroepskwalificaties vormen immers de basis voor de onderwijsinstellingen om hun opleidingen inhoudelijk vorm te geven.

Heel wat digitale experten uit onze digitale bedrijven nemen deel aan adviescommissies van het onderwijs om hun opleidingen aan te passen aan de noden in de sector. Het competentiekader geeft ook aan hen de basisvoorwaarden waarop verder gebouwd kan worden. Het is de ambitie van de Task Force om de FeWeb-leden die deel uitmaken van deze adviescommissies samen te brengen om meer vanuit de sectornoden te kunnen spreken dan enkel vanuit de individuele expertise.

Tot slot speekt het competentiekader een rol in het loonbeleid. Het verschil tussen junior, medior en senior profielen speelt op verschillende kennis- en competentieniveau's waar een gemiddeld loonpakket tegenover staat. Vanaf 2026 geldt er immers een wettelijke transparantieverplichting waarbij bedrijven in de vacatures dienen aan geven wat het loonpakket inhoudt. Een onderbouwd sectorrapport kan bedrijven helpen bij het voeren van een evenwichtig loonbeleid.

Wat doet de Task Force?

Tijdens de komende maanden werkt deze Task Force aan het ontwikkelen van de structuur van het compententiekader. Vervolgens wordt er gewerkt aan het invullen ervan met de kennis- en competentie-elementen per functie. Daarna zullen de opleidingen gekoppeld worden aan de startersfuncties en kan er een loonstudie volgen.

Interesse om deel te nemen?

De Task Force werkt via regelmatige online en offline meetings. Contacteer Patrick van FeWeb voor meer info en om deel te nemen.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten