Berichten over mediarte

  1. MinisterDalle_Website_article_300x200.png

    "Ik wil een verandering in de bedrijfscultuur," stelt Minister van Media Dalle. "Het is onaanvaardbaar dat werknemers en freelancers zich niet durven uitspreken over thema's zoals grensoverschrijdend gedrag, zelfs al gaat het om een mildere vorm zoals ongepast taalgebruik en pestgedrag." De mediasector kende de afgelopen maanden verschillende gevallen die heel wat weerklank in de pers kregen. De taboesfeer die hierover heerst impliceert wellicht dat de problematiek breder verspreid is en soms ingebed in een bedrijfscultuur. 

    Lees meer over "Minister Dalle en mediarte stellen actieplan welzijn op de werkvloer voor"

    Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten