Berichten over competenties

  1. mediartesurvey_Website_article_300x200.png

    Welke competenties worden in de nabije toekomst belangrijk in de audiovisuele en digitale sector? mediarte, het sociaal fonds van het paritair comité 227, brengt de belangrijkste trends en evoluties in kaart. Op basis van deze resultaten wordt het opleidingsaanbod aangepast in overleg met het hoger onderwijs. FeWeb roept haar leden op om de vragenlijst (10 minuten) in te vullen. 

    Lees meer over "mediarte voert onderzoek naar de competenties van de toekomst"

    Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten