Berichten over best practices

 1. MinisterDalle_Website_article_300x200.png

  "Ik wil een verandering in de bedrijfscultuur," stelt Minister van Media Dalle. "Het is onaanvaardbaar dat werknemers en freelancers zich niet durven uitspreken over thema's zoals grensoverschrijdend gedrag, zelfs al gaat het om een mildere vorm zoals ongepast taalgebruik en pestgedrag." De mediasector kende de afgelopen maanden verschillende gevallen die heel wat weerklank in de pers kregen. De taboesfeer die hierover heerst impliceert wellicht dat de problematiek breder verspreid is en soms ingebed in een bedrijfscultuur. 

  Lees meer over "Minister Dalle en mediarte stellen actieplan welzijn op de werkvloer voor"

  Labels:

 2. InfluencerMarketing_Website_article_300x200.png

  Samen met de Minister van Consumentenzaken Eva De Bleeker starten FeWeb en het Communicatie Centrum het overleg op om te komen tot vernieuwde Influencer Marketing Aanbevelingen. Meer transparantie in de commerciële relatie tussen de influencer en het merk alsook de bescherming van kinderen staan hierbij centraal. 

  Lees meer over "Naar nieuwe Influencer Marketing Aanbevelingen"

  Labels:

 3. Start2Ecommerce_Newsletter_440x320.png

  Een 99-pagina's tellende toolbox legt klaar en duidelijk alle belangrijke aspecten om te starten met een webshop uit. Deze toolbox reikt je de tools aan om jouw online project doordacht aan te pakken. Zo kan ook je werk maken van een bloeiende, duurzame en rendabele online onderneming.

  Lees meer over "Start to Ecommerce Toolbox helpt bedrijven om te starten met e-commerce"

  Labels:

 4. NativeAdvertising_Website_article_300x200.png

  Het wettelijk kader van reclame is duidelijk en van toepassing op alle vormen van reclame. Toch is het niet altijd evident om te oordelen of het nu gaat om redactionele inhoud dan wel reclame. De Raad van Reclame heeft een verklarende code uitgebracht dat we in dit artikel samenvatten.

  Lees meer over "Nieuwe code voor native advertising"

  Labels:

 5. SocialInfluencer_articlevisual_300x200.png

  Meer en meer digitale reclamecampagnes maken gebruik van online influencers die bij hun volgers producten en diensten van merken onder de aandacht te brengen. Consumenten vinden het soms moeilijk om te weten of de influencer zijn eigen persoonlijke mening geeft of een boodschap brengt van een merk. Daarom brengt de communicatiesector concrete aanbevelingen uit die het voor de consument transparant en voor de betrokken bedrijven rechtszekerder moeten maken.

  Lees meer over "FeWeb en Raad voor de Reclame publiceren Online Influencer Marketing Aanbevelingen"

  Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten