Berichten over PC 227

 1. MinisterDalle_Website_article_300x200.png

  "Ik wil een verandering in de bedrijfscultuur," stelt Minister van Media Dalle. "Het is onaanvaardbaar dat werknemers en freelancers zich niet durven uitspreken over thema's zoals grensoverschrijdend gedrag, zelfs al gaat het om een mildere vorm zoals ongepast taalgebruik en pestgedrag." De mediasector kende de afgelopen maanden verschillende gevallen die heel wat weerklank in de pers kregen. De taboesfeer die hierover heerst impliceert wellicht dat de problematiek breder verspreid is en soms ingebed in een bedrijfscultuur. 

  Lees meer over "Minister Dalle en mediarte stellen actieplan welzijn op de werkvloer voor"

  Labels:

 2. CAO_Website_article_300x200.png

  Nu de loonnorm van 0,4% door de Ministerraad bekrachtigd is en in het Staatsblad gepubliceerd werd, starten de loononderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden op sectorniveau. De vakbonden maakten hun eisenbundel over. FeWeb onderhandelt voor de werkgevers uit de digitale sector.

  Lees meer over "Sectorale loononderhandelingen zijn opgestart"

  Labels:

 3. HRWerkgroep_article_300x200.png

  Hoe kan je je personeel flexibel verlonen? Welke vereisten bestaan er bij het opstellen van bonusplannen? Hoe kan je gebruik maken van fiscale voordelen wanneer je personeel vorming volgt? Om deze en andere concrete vragen en problematieken te bespreken, richt FeWeb een HR Werkgroep op.

  Lees meer over "FeWeb richt HR Werkgroep op"

  Labels:

 4. Patrick Marck

  De kandidatuur van FeWeb als vertegenwoordiger van de digitale sector in het Paritair Comité 227 is officieel goedgekeurd. Minister Peeters zette zijn handtekening onder het KB dat de mandaten van de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers verdeelt.

  Lees meer over "Eindelijk: FeWeb in Paritair Comité 227"

  Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten