Zeg neen tegen grensoverschrijdend gedrag

Zeg neen tegen grensoverschrijdend gedrag

3 september 2023

Ook op de werkvloer kunnen er zich situaties van grensoverschrijdend gedrag voordoen. Als werkgeversorganisatie engageert FeWeb zich via het Sociaal Charter van de Media om dit in onze sector te vermijden maar ook om eventuele situaties te begeleiden. Daarnaast onderschreef FeWeb ook het "Hier Niet" initiatief om met de steeds sterkere en grovere reacties en zelfs haatberichten op sociale media om te gaan. Als bedrijf kan je ook een standpunt innemen door de Engagementsverklaring te ondertekenen en/of het "Hier Niet" initiatief te onderschrijven.  

FeWeb zegt neen tegen grensoverschrijdend gedrag in de digitale sector

Vooral in de mediasector kregen gevallen van grensoverschrijdend gedrag veel aandacht. Maar dergelijke situaties kunnen zich ook in andere sectoren voordoen. Het is dan ook belangrijk om als sector aan te geven dat dergelijk gedrag geen plaats heeft in onze sector. Voorkomen is de beste remedie, vandaar dat de sector samen met de Minister van Media Benjamin Dalle een Sociaal Charter voor de Media ontwikkelde met engagementen van de sector en de bedrijven. 

Dit actieplan omvat onderzoek, opleidingen en sensibilisering om het beleid in bedrijven richting te geven, maar ook aandacht voor de eventuele slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag via hulplijnen en begeleiding. Als werkgeversorganisatie van de digitale sector onderschrijft FeWeb dit actieplan en werken we samen met de andere partners het door mediarte begeleidde sectoroverleg.

Zeg ook neen als bedrijf!

Als bedrijf kan je ook een standpunt innemen door de Engagementsverklaring "Grensoverschrijdend Gedrag" te ondertekenen met deze engagementen: 

  • Wij onderschrijven het actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag in de sector en engageren ons om de uitrol ervan mee te ondersteunen.
  • Wij verbinden ons ertoe acties tegen grensoverschrijdend gedrag te nemen en daarbij het actieplan als een minimumnorm te gebruiken. We verbinden ons ertoe hierover jaarlijks mediarte te informeren over concrete zaken hieromtrent.
  • Wij rapporteren jaarlijks bij mediarte het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen onze organisaties.
  • Wij voorzien in een vertrouwenspersoon die door professionals in de sector op een laagdrempelige manier gecontacteerd kan worden.

>> Teken de Engagementsverklaring !

FeWeb onderschreef ook het "Hier Niet" initiatief

hier niet initiatiefHet "hier niet" initiatief werd opgemaakt door Belgische social media managers. We zijn als beheerders van sociale media pagina’s dagelijks bezig met het verwerken van reacties op sociale media. Het initiatief groeide vanuit een stijgende behoefte aan ondersteuning om met steeds sterkere en grovere reacties en zelfs haatberichten om te gaan. Hier ontdek je welke Belgische bedrijven, organisaties en community managers het initiatief onderschrijven.

>> Onderschrijf het "Hier Niet" initiatief

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten