Videos - pagina 3

 1. VideoODD_Website_article_300x200.png

  Depuis le début de la crise corona, la FeWeb a entrepris une série d'actions pour aider ses membres par le biais d'informations en temps réel, de sessions interactives entre les membres, de recherches et de formations. Le conseil d'administration a évalué l'approche et a pris de nouvelles décisions pour aider encore mieux les membres dans les semaines à venir. Patrick Marck interroge le président de la FeWeb, Olivier De Doncker, sur cette réunion du conseil d'administration et les mesures à prendre.

  Bekijk de video

  Labels:

 2. FeWebUpdate_interviewPR_23042020_Website_article_300x200.png

  Sinds de start van de coronacrisis ondernam FeWeb een reeks van acties om de leden te helpen via realtime informatie, interactieve sessies onder leden, onderzoek en opleidingen. De Raad van Bestuur evalueerde de aanpak en nam nieuwe beslissingen om de leden in de komende weken nog beter bij te staan. Patrick Marck vraagt FeWeb-voorzitter Peter Ryckaert uit over deze meeting van de Raad van Bestuur.

  Bekijk de video

  Labels:

 3. Strijdplan_Website_Event_Small_804x528.png

  Hoe transformeer je je businessplan in een strijdplan? Thomas Joos (Hypernova) deelt zijn aanpak aan de hand van een template tijdens een webinar op 3 april 2020 exclusief voor FeWeb-leden.

  Bekijk de video

  Labels:

 4. FeWebAwards2019_visualVideo.png

  Elk jaar plaatst FeWeb de Belgische digitale expertise in de schrijnwerpers. Door de inzendingen te evalueren op enerzijds technische performantiecriteria zoals snelheid, user experience en accessibility & inclusiveness, en anderzijds op de strategie, de aanpak en de resultaten, garanderen de FeWeb Excellence Awards om de beste digitale campagines, applicaties, webshops en websites van het afgelopen jaar te bekronen. 

  Bekijk de video

  Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten