Energiecrisis: op welke federale overheidssteun kan je rekenen?

Energiecrisis: op welke federale overheidssteun kan je rekenen?

22 september 2022

De energiecrisis en de daarmee gepaard gaande inflatie zorgt ook in onze sector voor een druk op de prijzen. De federale regering ondersteunt bedrijven, het is nog wachten op de maatregelen van de regionale overheden. Unizo vatte het federale steunplan samen.

Energiemaatregelen

 • Gas:
  • Het totaal accijnstarief wordt voor zakelijke klanten (professionele gebruikers) gedurende twee maand op het Europees minimum gezet (0 euro) voor een verbruik tot 50.000 Mwh (eerste twee schijven):

    

   Normale tarief (€/MWh)

   November – december (€/MWh)

   Verbruiksschijf lager dan 20GWh/jaar

   0,66

   Verbruiksschijf tussen 20 GWh/jaar en 50 GWh/jaar

   0,56

 • Elektriciteit:
  • De bijzondere accijns voor zakelijke klanten (professionele gebruikers) wordt gedurende twee maand op het minimum gezet (0,5 euro) en dit voor de schijven tot 1.000 MWh (eerste drie schijven).

 

Normale tarief (€/MWh)

November – december (€/MWh)

Verbruiksschijf lager dan 20MWh/jaar

14,21

0,5

Verbruiksschijf tussen 20 MWh/jaar en 50 MWh/jaar

12,09

0,5

Verbruiksschijf tussen 50 MWh/jaar en 1000 MWh/jaar

11,39

0,5

 

Sociale steunmaatregelen

 • Uitstel van betaling van sociale bijdragen
 • Tijdelijke werkloosheid “energie”
  • 70% vervangingsratio
  • Ook van toepassing op bedienden
  • Toelatingscriteria volgens Temporary Crisis Framework Europa (al is het nog niet duidelijk hoe die toelatingscriteria zullen worden toegepast, dat wordt later nog beslist).
  • De toeslag van 6,10 euro wordt betaald door de onderneming of het sectoraal fonds
  • Termijn van 3 dagen voor de kennisgeving
  • Overbruggingsrecht zelfstandigen (buiten het quotum)
   • Tijdelijk (cf. de andere steunmaatregelen)
   •  Link met de energiecrisis
     
 • Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen toelaten en faciliteren
 • Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen (Kostprijs: PM)

Fiscale en financiële steunmaatregelen

 • Uitstel van betaling van belastingen
 • Afbetalingsplannen voor fiscale schulden
 • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek
 • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen
 • Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund

Overige maatregelen

 • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de
  energiecrisis als gevolg van actie leverancier (tot eind-2022 en mogelijk verlengbaar).
 • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s

>> De meest gestelde ondernemersvragen (Unizo)

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten