Wist je dat de wettelijke garantie nu ook geldt voor digitale inhoud en diensten?

Wist je dat de wettelijke garantie nu ook geldt voor digitale inhoud en diensten?

23 september 2022

Je zet een actie op om een e-book gratis te verkrijgen in ruil voor de contactgegevens van de prospect. Of je verkoopt een abonnement op je SaaS-toepassing. Sinds 1 juni 2022 is de nieuwe wetgeving van kracht die de consument twee jaar garantie biedt.

Geldt de wettelijke garantie altijd?

Net zoals bij de verkoop van goederen, geldt de wettelijke garantie voor digitale inhoud en digitale diensten enkel in een b-to-c relatie. In b-to-b gelden wel de wettelijke regels over verborgen gebreken.

Welke wetgeving?

Voor goederen met digitale elementen zoals een smartphone of een spelconsole, evenals op digitale inhouden of diensten die verwerkt zijn in of onderling verbonden zijn met deze goederen en die samen met deze goederen geleverd worden in het kader van de verkoopovereenkomst (vb. een standaard app die vooraf op een smartphone is geïnstalleerd) geldt de gewone garantiewetgeving.

Voor de levering van digitale inhoud (vb. het downloaden van een film) of digitale diensten (vb. de aankoop van een abonnement om games te kunnen streamen) zijn er andere regels die de consument beschermen. Deze andere regels zijn ook van toepassing als de consument een materiële gegevensdrager aankoopt die enkel dient als drager van digitale inhoud (dvd, cd, USB-stick, geheugenkaart …).

Wat bedoelt men met digitale inhoud en digitale diensten?

De digitale inhoud omvat onder andere:

 • computerprogramma's,
 • applicaties,
 • videobestanden,
 • audiobestanden,
 • muziekbestanden,
 • digitale spellen,
 • e-boeken,
 • andere e-publicaties.

Digitale diensten omvatten:

 • streamingdiensten voor films of muziek,
 • cloudopslagdiensten (cloud computing),
 •  sociale media.

Op welke digitale inhoud en diensten is de wettelijke garantie van toepassing?

Onder deze wettelijke garantie vallen:

 • de digitale inhoud en digitale diensten waarvoor de consument een prijs betaalt;
 • de digitale inhoud en digitale diensten geleverd in ruil voor persoonsgegevens;
 • digitale inhoud geleverd op een materiële gegevensdrager (zoals dvd, cd, USB-sticks).

Welke verplichtingen heb je?

De leverancier is verplicht de consument digitale inhoud en diensten te bieden in overeenstemming met de contractvoorwaarden.

Een digitale inhoud of digitale dienst moet aan bepaalde conformiteitsvereisten voldoen, zoals het geval is voor goederen. Het gaat daarbij om zowel subjectieve (bepaald in de overeenkomst) als objectieve conformiteitsvereisten.

Zo moet de digitale inhoud of dienst overeenkomen met wat beloofd werd op vlak van beschrijving, compatibiliteit en interoperabiliteit. Of voorzien zijn van updates als dat zo bepaald werd in de overeenkomst. De lijst van verplichtingen is een stuk langer en kan je nalezen op de website van de FOD Economie

Wat is de garantietermijn voor digitale inhoud en diensten?

De garantietermijn geldt in principe 2 jaar vanaf de levering van digitale inhoud en diensten. De startdatum is de datum van de levering, tenzij het om een continue levering gaat zoals bijvoorbeeld bij een abonnement of een lidmaatschap van een social media platform.

De bewijslast ligt grotendeels bij de handelaar. In het eerste jaar wordt het verondersteld dat de fout bij het product ligt. Na het eerste jaar moet de consument aantonen dat het gebrek reeds bestond bij de levering. Enkel in geval van continue levering (zoals een abonnement) ligt de bewijslast bij de handelaar gedurende de ganse periode van de overeenkomst.

Meer weten?

Check de garantieregels voor digitale inhoud en diensten op de website van de FOD Economie

Vragen?


De FeWeb Legal Line beantwoordt gratis je vragen als je lid bent van FeWeb

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten