FeWeb onderschrijft actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag

FeWeb onderschrijft actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag

7 maart 2022

Grensoverschrijdend gedrag blijft een belangrijk probleem dat moet voorkomen en aangepakt worden. Om bedrijven te helpen hier werk van te maken, lanceerden de digitale en mediasector een actieplan tegen grensoverschrijdend gedrag, met de steun van de Vlaamse Minister van Media. De nadruk binnen dit actieplan ligt heel duidelijk op preventie waarbij er ingezet wordt op het delen en centraal stellen van informatie en het versterken van professionals. FeWeb onderschrijft dit actieplan en ondertekent de engagementsverklaring, maar roept ook haar leden op om hetzelfde te doen. 

Actieplan biedt tools voor bedrijven

Het actieplan omvat een reeks projecten die enerzijds de problematiek in kaart brengen (via de mediasensor studie) en anderzijds hulpmiddelen biedt via een Toolbox. Naast vormingen focust de Toolbox op het bekendmaken van hulplijnen voor de medewerkers en het sensibiliseren van de omstaanders (bijvoorbeeld via een vlaggensysteem in de onderneming). Het actieplan pleit voor het voorzien van een interne en/of externe opgeleide vertrouwenspersonen. Ook de onderwijssector wordt betrokken om te zorgen dat de instroom van nieuwe medewerkers helemaal mee is ùet deze cultuurverandering binnen bedrijven.

FeWeb onderschrijft actieplan

Als beroepsvereniging voor de digitale creatieve sector werkte FeWeb mee aan dit actieplan en maakt ze deel uit van het overlegplatform die het actieplan vorm geeft en opvolgt. FeWeb onderschrijft dan ook de engagementsverklaring die kan ondertekend worden door organisaties, bedrijven en medewerkers.

Oproep om engagementsverklaring te ondertekenen

FeWeb roept haar leden op om dit actieplan mee uit te voeren door deelname aan de mediasensor enquête, door deelname aan de vertrouwenspersonenopleiding en door het zich intern organiseren om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, aan te pakken en te vermijden via de aangeboden tools.  

>> ontdek het actieplan
>> onderteken de engagementsverklaring 

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten