Schrijf je in voor de eerste meeting van de HR-werkgroep

Schrijf je in voor de eerste meeting van de HR-werkgroep

14 februari 2019

Sinds 2018 vertegenwoordigt FeWeb de belangen van de digitale sector in het Paritair Comité voor de Audiovisuele Media (PC 227). Om de FeWeb-leden inspraak te geven in de sector-cao's die daar ontwikkeld worden en om de FeWeb-leden een platform te bieden voor hun concrete HR-uitdagingen start FeWeb met de HR-werkgroep.

Het paritair comité is het orgaan waar de werkgevers- en de werknemersorganisaties op sector-niveau afspraken (cao’s) maken over de loonbarema’s, het tijdskrediet, flexibiliteit, opleidingen, etc. Een heel aantal leden zijn aangesloten bij het PC 227. Dit impliceert dat de cao’s die FeWeb mee afsluit ook voor deze bedrijven gelden.

In deze context starten we vanuit FeWeb de HR-werkgroep op:

Doelstelling van de HR-werkgroep

  • Behandelen van concrete vragen mbt het personeelsbeleid (bv flexibel verlonen/cafetariaplan, bonusplannen, overuren, opleiding,…)
  • Aanbrengen van specifieke problematieken die op sectorniveau met de vakbonden besproken moeten worden (bv aanpassing cao’s)
  • Bespreken & feedback geven op voorstellen van cao’s

Deelnemers:

  • Verantwoordelijken van het personeelsbeleid (zaakvoerder of HR-verantwoordelijke)
  • Een vertegenwoordiger van Liantis neemt deel aan de meetings ter ondersteuning

Format

  • 1 meeting per kwartaal (tenzij meer gewenst door de groep)
  • Mogelijk in combinatie met een online meeting mbt specifiek (of hoogdringend) topic
  • De activiteiten van de HR-werkgroep volgen zonder deel te nemen kan ook (online platform op de FeWeb site)

Deelnemen?

>> Wil je deelnemen aan de HR Werkgroep: schrijf je online in 

>> Wil je niet actief deelnemen, maar wel op de hoogte gehouden worden: stuur dan een mailtje naar patrick@feweb.be.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten