Waarom FeWeb als beroepsorganisatie aangesloten is bij UNIZO

Waarom FeWeb als beroepsorganisatie aangesloten is bij UNIZO

30 januari 2022

FeWeb verdedigt de belangen van de digitale sector, de bedrijven die actief zijn op het vlak van online presence, e-commerce en digitale marketing. Zowel de pure digitale topics (zoals privacy, data retentie, netneutraliteit, accessibility,...) als de belangen als digitale ondernemer worden door FeWeb verdedigd. FeWeb is immers de vertegenwoordiger van de sector in het paritaire comité van de audiovisuele sector die cao's afsluit met de werknemersorganisaties. Het lidmaatschap bij UNIZO versterkt FeWeb bij het verdedigen van deze belangen en biedt concrete voordelen. 

De aansluiting van FeWeb bij UNIZO biedt de volgende voordelen:

UNIZO behartigt de belangen van alle zelfstandigen in Vlaanderen. Door de belangen van de verschillende zelfstandigen in verschillende beroepsorganisaties samen te brengen en de gemene deler te zoeken, kan UNIZO belangrijke thema’s op grotere schaal aankaarten en behandelen om nog meer impact te creëren. FeWeb kan via UNIZO de relaties en het netwerk van UNIZO inschakelen om de belangen van de sector mee te helpen verdedigen.

Via het lidmaatschap kan FeWeb deelnemen aan de verschillende commissies die UNIZO organiseert, waarbij sectoren worden samengebracht. Zo kan FeWeb agendapunten aanbrengen en wordt ze op de hoogte gehouden van de standpunten en de opvolging van deze commissies. Zo maakt FeWeb deel uit van de Sociale Commissie die de onderhandelingen tussen overheid, werknemers- en werkgeversorganisaties opvolgt.

UNIZO bundelt informatie die relevant is voor elke zelfstandige en stelt deze ter beschikking van haar leden. Deze informatie kan betrekking hebben op thema’s die eigen zijn aan FeWeb of het ondernemerschap in een bredere context.

UNIZO organiseert regelmatig activiteiten en opleidingen waarbij FeWeb leden kan voordragen voor presentaties. 

Ook UNIZO is vertegenwoordigd in een heel aantal organisaties. Hierdoor stroomt pertinente info door naar FeWeb. Concreet zijn dit o.a. de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (waar ook FeWeb rechtstreeks vertegenwoordigd is), de RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), de RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen), de Raad voor het Verbruik, VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen), de Sociaal - Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Syntra Vlaanderen vzw (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming), de Nationale Arbeidsraad (NAR), de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Op Europees vlak is UNIZO aangesloten bij SMEunited (de Europese koepelorganisatie voor de KMO’s).

> De HR Task Force van FeWeb behandelt specifieke issues mbt digitaal ondernemen.
> De Raad van Bestuur van FeWeb bepaalt de uiteindelijke standpunten en acties.

>> Wil je actief betrokken worden als FeWeb-lid? Geef ons dan een seintje!

 

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten