Sector-Enquête cross mediale opleiding

Sector-Enquête cross mediale opleiding

4 mei 2018

Om de huidige opleidingen in de grafi-, cross- en printmedia beter af te stemmen op de profielen van de toekomst, organiseert de Vlaamse overheid in samenwerking met FeWeb, Grafoc, Mediarte en Cevora een bevraging van de werkgevers en werknemers. Zo zal deze opleiding de studenten beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en hen meer kansen bieden om door te groeien.

Concreet willen de organisatoren in kaart brengen in welke mate in een crossmediale opleiding aandacht moet besteed worden aan een degelijke basis op het niveau van vorm en opmaak, beeld, 3D-animatie, audio en video en het onderhouden van websites. Dit moet uitmonden in een future proof beroepskwalificatie-dossier.

Een beroepskwalificatie bepaalt wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen. Hierin beschrijft men de activiteiten van het beroep, de nodige kennis en vaardigheden, de werkcontext en de mate van autonomie en de verantwoordelijkheid.

Neem deel als werkgever: https://goo.gl/forms/TUA4e4OmkqIePsGz1

Neem deel als werknemer: https://goo.gl/forms/9LnoOAIACjVLapD43

Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten