Hoge Raad vraagt eerlijke belasting digitale economie

Hoge Raad vraagt eerlijke belasting digitale economie

28 maart 2018

De Algemene Vergadering van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's keurde een advies goed over de eerlijke belasting van de digitale economie. Doelstelling is om de internationale spelers bij te laten dragen in de lokale belastingen zonder hierbij de digitalisering en innovatie te hinderen. Ook moeten mogelijke negatieve effecten voor de lokale KMO's vermeden worden.

Deze week was FeWeb aanwezig op de Algemene Vergadering van de Hoge Raad. Naast de benoeming van de nieuwe voorzitter, Danny Van Assche van Unizo, stond ook een advies over de eerlijke belasting van de digitale economie op de agenda. 

Naar aanleiding van een raadpleging door de Europese Commissie werd een advies goedgekeurd over de eerlijke belasting van de digitale economie omdat vastgesteld wordt dat de internationale belastingregels niet aangepast zijn aan de digitale economie en heel wat digitale multinationals weinig of geen lokale belastingen betalen.

De Hoge Raad vraagt bij wijzigingen aan de regels aandacht voor de impact op de Belgische kmo’s. Het is niet denkbeeldig dat belastingen worden verhaald op de eindgebruikers. Het is wenselijk dat er voorafgaand aan aanpassingen een grondige impactanalyse gebeurt.

Volgens de Hoge Raad moet een oplossing voor een level playing field zorgen, negatieve effecten voor de kmo’s vermijden (o.m. door een impactanalyse vooraf), stabiliteit en rechtszekerheid bieden aan ondernemingen en investeerders, technisch haalbaar zijn maar in geen geval innovatie en digitalisering hinderen.

>> Je vindt het advies in het Kenniscentrum

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten