UNIZO pleit om de machtspositie van grote onlinehandelsplatformen aan te pakken

UNIZO pleit om de machtspositie van grote onlinehandelsplatformen aan te pakken

8 december 2023

Op een hoorzitting van de Commissie Economie in het federaal parlement duidde UNIZO haar bezorgdheden over de machtspositie van de grote onlineplatformen duiden. Naast UNIZO kwamen ook onder meer UCM, Amazon, Bol.com en de Mededingingsautoriteit aan bod. FeWeb steunt Unizo in een aantal van de verzuchtingen maar deelt ook haar standpunt over het gelijke speelveld.

E-commerce is populair maar niet altijd rendabel

Uit cijfers van het recente UNIZO e-commerce rapport blijkt dat meer dan de helft van de handelaars online verkoopt.  Dat gebeurt het meest via een eigen webshop maar ook via de grote platformen.  Opmerkelijk is dat e-commerce slechts bij 4 op 10 handelaars rendabel is.

Moeizame samenwerking met de grote spelers

3 op 4 ondernemers ervaren grote problemen met de samenwerking met giganten als Amazon en Bol.com. Van een werkelijk partnerschap is vrijwel nooit sprake. De meest voorkomende klachten zijn de voorkeursbehandeling van de producten die door de platformen zelf worden verkocht, de grote eisen en voorwaarden die worden geëist van de kmo’s maar het gebrek aan goede communicatie vanuit de platformen zelf, het eenzijdig schorsen van de accounts, de problemen met de plaatsing van de producten, de hoge commissies en het laattijdig uitbetalen van de verschuldigde bedragen.

Zorg voor een gelijk speelveld

Intussen zijn er federaal en op Europees niveau al stappen gezet om een aantal van deze punten aan te pakken, maar deze worden weinig of niet gehandhaafd.  Op de hoorzitting pleitte juridisch adviseur bij UNIZO Frank Socquet zeer concreet gepleit voor:

 • Een Europees verbod op gratis retourzendingen, met een zichtbare bijdrage voor retours bij e-commerce.

 • De aanpak van andere vormen van oneerlijke concurrentie met buitenlandse webshops zoals milieuverplichtingen die niet gelden voor buitenlandse spelers en gelijke controles op binnenlandse en buitenlandse webshops.

 • Een eerlijker fiscaal regime waardoor multinationals correct getaxeerd worden

 • Concurrentiële tarieven voor lokale e-commerce spelers voor last mile pakketbedeling, en zeker geen voordeeltarieven bij Bpost voor de grote spelers.

 • Correcte en transparante regels voor de samenwerking platform-kmo

 • Voldoende handhaving(smiddelen) in de economische wetgeving

Wat is het standpunt van FeWeb?

 1. Laat de EU-regelgeving werken

  De net goedgekeurde Digital Market Act en de Digital Services Act regelen het gelijk speelveld op Europees niveau. Dat is belangrijk omdat e-commerce de landsgrenzen overstijgt. Deze EU-regelgeving legt online platformen heel wat verplichtingen op waaronder het niet-favoritiseren van de eigen producten op marktplaatsen.
 2. Focus op niet-EU spelers voor controles

  Spelers die op de Europese markt actief zijn, moeten aan de regels voldoen. Daar wringt het schoentje met vooral Chinese marktplaatsen die aan dumpingprijzen producten aanbieden.
 3. Omnichannel zelfregulering en arbitrage

  FeWeb steunt de vraag van de e-commerce federatie BeCom.digtial voor de oprichting van een Kamer voor Mediatie en Arbitrage die klachten van online en offline handel kan behandelen. Dit bevordert de transparantie voor de consument die slechts één meldpunt heeft ongeacht het kanaal van de aankoop. Dit bevordert eveneens een gelijk speelveld tussen e-commerce en de klassieke retail omdat de klachten op gelijke voet behandeld worden. En het ontlast de overheidsdiensten daar de sector samen met de consumentenorganisaties de problemen zelf oplossen.  
 4. Meer transparantie over data vanwege marktplaatsen

  FeWeb pleit eveneens voor meer transparantie wat de data van de klanten betreft. Deze data wordt nog te dikwijls door de marktplaatsen afgeschermd waardoor het moeilijk is om de eigen klanten te leren kennen. 
 5. Ieder kiest zijn/haar retourpolitiek

  Wat de retourpolitiek betreft is FeWeb van mening dat elk bedrijf zijn/haar eigen beleid moet kunnen voeren. Het verbod op gratis retourzendingen strookt niet met het nastreven van een gelijk speelveld tussen e-commerce en retail. Het grote verschil is dat de klassieke retail geen verplichting heeft tot het aanvaarden van retours. Als de retailwinkel een retour aanvaardt, dan hoeft de consument hier ook niet voor te betalen. Het verbod op gratis retourzendingen is een bedrijfseigen aangelegenheid, net zoals klantenservice, waarmee een bedrijf een verschil kan maken met de concurrenten.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten