Europees Parlement verbiedt geoblocking

Europees Parlement verbiedt geoblocking

9 februari 2018

Access Denied - Geoblocking

E-commerce handelaars zullen voortaan alle online shoppers op dezelfde wijze moeten behandelen, zonder onderscheid tussen landen of regio’s van waaruit geshopt wordt. Het Europees Parlement keurde nieuwe regels over geoblocking goed om zo grensoverschrijdende e-commerce te stimuleren.

Binnenkort kan iedereen in de EU online shoppen zonder geblokkeerd te worden of automatisch doorgestuurd te worden naar een andere site. Vandaag worden 63% van de surfers weerhouden om een website te bezoeken door geoblocking. E-commerce handelaars zullen voortaan alle online shoppers op dezelfde wijze moeten behandelen, zonder onderscheid tussen landen of regio’s van waaruit geshopt wordt. Het Europees Parlement keurde nieuwe regels over geoblocking goed om zo grensoverschrijdende e-commerce te stimuleren..

De geoblocking regels verplichten webshops om online shoppers uit een ander EU-land op dezelfde manier te behandelen als de lokale shoppers: dezelfde prijzen en verkoopsvoorwaarden moeten gelden. Webshops worden niet verplicht te leveren in alle landen en regio’s, maar men mag geen onderscheid meer maken op basis van het land van waaruit men surft of op basis van de plaats van uitreiking van een krediet- of debetkaart. E-commerce handelaars blijven vrij om te beslissen welke betaalmodaliteiten men aanbiedt, maar ze mogen per betaalmiddel niet discrimineren op basis van nationaliteit.

Uitzondering voor digitale content
Digitale content waarop auteursrechten rusten zoals e-books, downloadbare muziek of online games, vallen voorlopig niet onder de geoblocking regels. Ook audiovisuele content en transportdiensten zijn uitgesloten. Binnen de 2 jaar na het in voege treden van de regels zal de Europese Commissie deze uitzondering evalueren.

Volgende stappen
Het akkoord over de geoblocking regels gaat nu ter goedkeuring naar de Raad van Europa. 9 maanden na de publicatie in het Europese Publicatieblad gaan de regels in voege (einde 2018). 

Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten