Google Analytics implementeren kan een professionele fout zijn

Google Analytics implementeren kan een professionele fout zijn

17 februari 2023

Een gevaarlijk precedent. Dat is het minste wat je kan zeggen van de uitspraak van het Hof van Beroep van Grenoble. Die stelde een klant vrij van betaling voor een website daar deze niet conform de technische en wettelijke vereisten werd ontwikkeld. 

Onze legal partner Sirius Legal analyseerde deze uitspraak en ging na wat de impact is voor een agency of webbouwer. 

  • je hebt de contractuele verplichting om een goed functionerende en juridisch compliant website of service op te leveren
  • je hebt de contractuele verplichting om juridisch compliant analytics en online marketing op te zetten, conform de gangbare standaarden en gebruiken binnen de sector en met respect voor geldende regelgeving. 
  • je hebt de precontractuele informatieplicht ten aanzien van je klant en moet je je klant dus proactief wijzen op potentiële risico’s, zowel technisch als juridisch
  • je hebt een zorgplicht ten aanzien van je klant zodat de potentiële risico’s duidelijk zijn en er waar nodig alternatieven voorzien worden of aanbevelingen zijn

Tijdens de FeWeb Academy "Legal compliant digitale projecten opleveren" gaan we dieper in op de verplichtingen en aansprakelijkheden die je als digitale professional en agency hebt en hoe je dit in de praktijk aanpakt. 

>> Online FeWeb Academy 'Hoe legal compliant projecten opleveren' op 4 mei 2023

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten