Vergoeden via auteursrechten onder druk

Vergoeden via auteursrechten onder druk

14 oktober 2022

De regering kondigde in haar begrotingsverklaring aan om de vergoeding via auteursrechten te beperken vanaf 2023. De creatieve beroepen in onze digitale sector zouden op die manier misschien niet meer vergoed kunnen worden via dit gunstregime. Volgens FeWeb voert de overheid een symbolendebat en begrijpt ze de impact van deze maatregel niet. FeWeb start een werkgroep op om in overleg met andere beroepsorganisaties tot een oplossing te komen.

Wat de maatregel precies inhoudt, is tot op vandaag nog niet heel duidelijk. Wel is de bedoeling duidelijk, met name alle werknemers uit niet-kunstzinnige sectoren uitsluiten van het systeem van vergoeding via auteursrechten. Dat impliceert dat bijvoorbeeld developer, designers en content creators uitgesloten zouden worden.

Samen standpunt en actieplan bepalen

Er zijn echter tal van argumenten om de regeling te behouden en aan te tonen dat dit geen besparingen zal opleveren. Daarnaast staat het kabinet van Minister Van Peteghem open voor overleg.

Dat is de reden waarom FeWeb geïnteresseerde leden oproept om snel en efficiënt samen het standpunt en het actieplan vorm te geven. Deze werkgroep zal begeleid worden door onze juridische expert, Bart Van Den Brande van Sirius Legal. 

>> Meld je aan bij deze ad hoc werkgroep

Uit principe

"Dat de regering deze maatregel bekend maakt in het kader van de strijd tegen sociale fraude is op zich al een schandaal," aldus Patrick Marck van FeWeb. Zowel nationaal als internationaal kan iedereen die aan de voorwaarden beantwoordt vergoed worden via auteursrechten. Het is niet omdat men denkt ergens te kunnen besparen, dat men zowel de bedrijven als de werknemers moet bestempelen als fraudeurs. 

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten