Nieuwe Influencer Marketing Aanbevelingen van FeWeb en het Communicatie Centrum

Nieuwe Influencer Marketing Aanbevelingen van FeWeb en het Communicatie Centrum

12 mei 2022

De eerste versie van de Aanbevelingen dateert van 2018 maar ondertussen is het influencer marketing vakgebied heel wat veranderd. Dat bleek ook uit de SMI Barometer over hoe jongeren omgaan met de boodschappen van influencers. Zo speelt de authenticiteit en de transparantie een grotere rol. Ook op juridisch vlak schept een Europese Richtlijn een kader voor commerciële video's op platformen. De nieuwe aanbevelingen van FeWeb en het Communicatie Centrum spelen hierop in.

Waar zitten de verschillen met de vorige editie?

De grootste wijziging gaat over de definitie van influencer marketing: waar voorheen er zowel een vergoeding voor de influencer als controle door de adverteerder dient te zijn, is er vandaag sprake van een commerciële relatie wanneer er één of andere vergoeding betaald wordt. Dat kan heel breed gaan van geschenken over vergoeding per klik tot cash betaling. 

Maar om over #reclame te spreken moet er wel degelijk een opdrachtgever zijn waarmee afspraken gemaakt worden over het aantal posts, de inhoud, voorafgaandelijke goedkeuring. Dan kan mondeling, schriftelijk of via een contract. Ook als er een specifieke link of code aan de post toegevoegd wordt op basis waarvan er een commissie kan verdiend worden, is er sprake van reclame. 

De aanbevelingen stellen voor het aantal hashtags te beperken zodat ze duidelijker zijn: ofwel #reclame ofwel meer specifiek #productplaatsing of #sponsoring. Afkortingen dragen niet bij tot de transparantie. Check ook of er extra vermeldingen vanuit wettelijke of deontologische hoek moeten gepubliceerd worden, bijvoorbeeld bij promotie van alcoholhoudende dranken, voedingsmiddelen, auto’s, cosmetica, kansspelen, enz.

Commerciële communicatie moet 'as such' duidelijk herkenbaar zijn. Dat is de verantwoordelijkheid van de influencer of content creator, maar ook de opdrachtgever is meer verantwoordelijk om de juiste aanwijzingen te geven. 

Download hier:

>> Aanbevelingen van het Communicatie Centrum inzake influencer marketing

>> FOD Economie: Verplichtingen rond commerciële communicatie voor contentcreators en influencers

>> Vlaamse Regulator voor de Media: Content Creators Protocol voor video-content

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten