Sectorakkoord in paritair comité 200

Sectorakkoord in paritair comité 200

20 november 2021

Er is een nieuwe sectorale overeenkomst gesloten voor het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) voor de periode 2021-2022. Dit impliceert voor uw bedrijf (als het onder PC 200 valt) bepaalde financiële kosten waarvan sommige al ingaan op 1 december 2021.

Coronapremie: consumptiecheques van 125 of 250 euro

Als werkgever moet je jouw medewerkers volgens het nieuwe sectorale akkoord een coronapremie toekennen in de vorm van consumptiecheques als jouw bedrijf voldoet aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden:

 • Je behaalde een positieve bedrijfswinst (code 9901) in 2019 én in 2020.
 • De omzet (code 70), of de brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, steeg in 2020 met minstens 5% ten opzichte van 2019. De stijging van de omzet of de brutomarge dient op autonome wijze te zijn behaald en dus niet “kunstmatig” (door middel van een fusie of overname).

Je accountant kan je hierin bijstaan.  

 • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met minstens 5%? Dan bedraagt de coronapremie 125 euro.
 • Steeg de omzet (code 70) of de brutomarge (code 9900), indien de omzet niet beschikbaar is, met ten minste 10% is gestegen? Dan bedraagt de coronapremie 250 euro.

Deze premie moet je schenken aan elke werknemer die in dienst is op 30 november 2021 en naar rato van de prestaties tijdens de periode 1 december 2020 en 30 november 2021 (effectieve plus gelijkgestelde prestaties, zoals in het kader van de regeling rond de eindejaarspremie waarbij de periodes van tijdelijke werkloosheid ook worden gelijkgesteld met effectieve prestaties). Voor deeltijdse bedienden wordt de premie pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30 november 2021.

De coronapremie wordt uitgereikt uiterlijk op 31 december 2021 in de vorm van consumptiecheques.

Heb je in jouw onderneming al een coronapremie toegekend, dan wordt deze in mindering gebracht van de hoger vermelde bedragen.

Uiterlijk op 15 december 2021 moet je de medewerkers informeren.

Andere belangrijke maatregelen

Daarnaast zitten er in het akkoord nog heel wat andere, belangrijke maatregelen:

 • De minimumlonen/werkelijk betaalde lonen stijgen met 0,4% vanaf 1 december 2021. Je kan er ook voor kiezen om de loonsverhoging van 0,4% in een gelijkwaardig voordeel aan je werknemers toe te kennen. Dat kan onder meer met (extra) maaltijdcheques, een groepsverzekering …
 • Voor de eindejaarspremie wordt de periode van tewerkstelling als uitzendkracht van tenminste zes maanden voortaan ook meegeteld om de vereiste anciënniteit te berekenen die recht geeft op een eindejaarspremie. Voorwaarde is wel dat de aanwerving volgt op de periode van uitzendarbeid én de uitgeoefende functie gelijkaardig is.
 • Het akkoord specifieert het aantal opleidingsdagen die je als werkgever moet voorzien. Dat aantal is afhankelijk van het totaal aantal werknemers:
  • In ondernemingen met minder dan 20 werknemers: een gemiddelde van 4,5 opleidingsdagen per voltijdse equivalent voor de komende twee jaar.
  • In ondernemingen met 20 of meer werknemers: een gemiddelde van zes opleidingsdagen per voltijdse equivalent voor de komende twee jaar.
  • In samenspraak met Cevora wordt een strategie ontwikkeld om een groter volume van werknemersopleidingen te voorzien.
 • De sociale partners moedigen ondernemingen aan om in gesprek te gaan met de medewerkers wanneer zij telewerk invoeren, specifiek rond deconnectie op het werk en de risico’s rond overdreven connectiviteit.
 • Vanaf 1 juli 2022 stijgt de fietsvergoeding van 0,10 euro naar 0,20 euro per effectief afgelegde km, met een maximum van acht euro per dag.
 • De jaarlijkse brutogrens om recht te hebben op een tussenkomst voor woon-werkverkeer met ander vervoer (eigen wagen …) wordt verhoogd tot 29.680 euro vanaf 1 januari 2022.
 • Eerder werd ook al een sectorale cao gesloten die voorziet in een verlenging van de bestaande cao’s rond de diverse stelsels van tijdskrediet met motief.
 • Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of SWT (het vroegere brugpensioen) blijft mogelijk vanaf 62 jaar met een loopbaan van 40 jaar voor mannen en van 37 jaar in 2021 voor vrouwen.  

Bron: Liantis

Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten