Wat bracht de Minister voor de Digitale Agenda ons op?

Wat bracht de Minister voor de Digitale Agenda ons op?

15 maart 2019

Vijf jaar geleden lanceerde FeWeb haar campagne voor een Minister voor Digitale Zaken met een welomschreven actieprogramma. Tot dan stond ‘digital’ immers niet op de politieke agenda. Schoorvoetend schaarden andere organisaties zich achter ons voorstel en ook in de politieke wereld werd er geluisterd. Met als gevolg een Minister voor de Digitale Agenda (Alexander De Croo) die rond hem een think tank van experten organiseerde onder de naam Digital Minds. Deze week leidde de Minister voor de Digitale Agenda (sinds enkele weken Philip De Backer) de laatste Digital Minds vergadering. Hoog tijd voor een analyse en een blik vooruit.

Is FeWeb tevreden?

Globaal zijn we als FeWeb zeer tevreden. Door onze campagne voor een Minister voor Digitale Zaken kregen we een gepassioneerde Minister voor de Digitale Agenda met een concreet actieplan. Het FeWeb-actieprogramma werden grotendeels opgenomen in dit plan en gerealiseerd. Toch hebben we meer nodig dan één Minister voor de Digitale Agenda om onze bedrijven en de overheid te transformeren. De ambitie naar de komende verkiezingen ligt in een Digitale Regering, waar elke Minister en zijn/haar programma doordrongen is van het belang van ‘digital’ en hier ook het nodige budget voorziet.

Onze analyse van 5 jaar beleid

Het actieprogramma van FeWeb omvatte 7 concrete doelstellingen voor de digitale sector. Sommige doelstellingen hebben betrekking op regionale competenties, maar we stellen vast dat de federale Minister ook hier initiatieven heeft genomen. Per item uit het FeWeb-document lees je in bulletpoints de realisaties van de Minister voor de Digitale Agenda.

 1. Innovatie

Het digitaal ondernemerschap en de digitale innovatie ondersteunen door het faciliteren van onderzoek en ontwikkeling.

 • Open Data wetgeving: data gebruiken voor productontwikkeling
 • Digital Act: papier en elektronische communicatie op hetzelfde niveau
 • Octrooien: fiscale aftrek van innovatie-inkomsten uitgebreid naar software
 • AI 4 Belgium: nieuw platform om kennis en initiatieven te delen

De promotie van Belgische digitale bedrijven in eigen land en het buitenland ondersteunen.

 • Roadshow van de Minister voor de Digitale Agenda

2. Onderwijs

Digitale en informatica-cursussen in de onderwijsprogramma’s integreren die jongeren van jongs-af-aan vertrouwd maken met innovatieve en digitale technologieën en hen de mogelijkheid te geven deze kennis onmiddellijk in te zetten op de arbeidsmarkt.

 • Oprichting van het Digital Belgium Skills Fund
 • Lancering van BeCode om achtergestelde jongeren te leren coderen

In kwalitatieve en praktijkgerichte opleidingen investeren in samenwerking met beroepsverenigingen zoals FeWeb.

 • Lancering van BeCentral als digital learning hub (met oa het Digitaal Atelier van Google)

3. Sensibilisering

Bedrijven sensibiliseren om op een doordachte wijze om te gaan met digitale strategieën, toepassingen en communicatie.

 • Tournée Générale: roadshow doorheen België
 • Status van evolutie opvolgen via https://DigitalDashboard.belgium.be

Consumenten sensibiliseren om op een veilige wijze te surfen en te shoppen.

 • Hier werkte FeWeb samen met de Minister voor Consumentenzaken (bv Influencer Guidelines)

Als overheid het voorbeeld op vlak van duurzaamheid en ethiek geven

 • Digitaal veilig communiceren via de overheid: https://www.DoeMaarDigitaal.be
 • Implementatie van de Web Accessibility Richtlijn

4. Ondernemerschap

Groeiende bedrijven in de digitale sector die kapitaal-risicovolle activiteiten uitbouwen en werkgelegenheid in België creëren helpen, samen met de financiële sector.

 • Invoering van een extra digitale investeringsaftrek van 13,5% (ten voordele van de klant) voor cyber security en e-commerce

Een free-zone voor digitale startende ondernemers creëren, vrij van administratieve rompslomp en bedrijfsbelastingen in de opstartfase.

 • Invoering van een Tax Shelter voor Start-ups & Scale Ups
 • Lagere kost bij aanwerving de eerste werknemers

Voldoende flexibiliteit voor de digitale werknemer aanbieden door een aangepaste wetgeving en door FeWeb te ondersteunen in de overgang van Paritair Comité 218 naar 227.

 • Het kabinet De Croo steunde FeWeb bij het realiseren van onze vertegenwoordiging in het Paritair Comité 227 voor de Audiovisuele Media. FeWeb is daar nu de enige beroepsvereniging die daar de belangen van de digitale bedrijven vertegenwoordigt en voor de sector de onderhandelingen met de vakbonden voert om te komen tot cao’s (vorming, flexibiliteit, etc).

5. Wetgeving

Samen met FeWeb elk voorstel van Europese, Belgische of regionale regelgeving met een mogelijke impact op het digitaal ondernemen evalueren.

 • Updates en input via Digital Minds, de werkgroep rond Minister De Croo waarvan FeWeb deel van uitmaakte
 • Uitermate goede samenwerking met het kabinet De Croo rond hot topics zoals de Data Retentie wet, de Web Accessibility wet, de implementatie van de Data Protection Directive (samen met de Staatssecretaris voor Privacy)
 • Als lid van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s is FeWeb op de hoogte van elke wetgevend initiatief waarvoor advies gevraagd wordt.

6. Infrastructuur

De digitale infrastructuur in alle regio’s van het land verbeteren om van België de meest geconnecteerde regio in Europa te maken en zo een kwalitatieve en laagdrempelige (mobiele) internettoegang aan te bieden.

 • Realisatie van de G-Cloud

Werken aan een performant (overal 4G) en prijsvriendelijk mobiel internet aanbod voor zowel bedrijven als consumenten.

 • De realisatie van 5G kon niet worden hardgemaakt.
 • Op de DESI Ranking zakt België 1 plaats voornamelijk door de hoge prijzen

Gratis wi-fi zones in de straten nabij drukke bedrijven- en winkelcentra creëren.

Bureaucratische hinderpalen wegwerken zoals extreme administratieve verplichtingen, ingewikkelde bouwvergunningen en onrealistische milieunormen.

 • In kaart brengen van de drempels voor de ontwikkeling van e-commerce binnen het E-commerce Platform met als voornaamste punt de toelating voor nachtwerk in de e-commerce sector.

7. Coördinatie

De federale en regionale initiatieven die het digitaal en innovatief ondernemen stimuleren in één globaal plan hergroeperen.

 • Minister De Croo ontwikkelde een concreet plan rond 5 Digitale Werven waarbij het actieplan van FeWeb zo goed als volledig in opgenomen was.

Een verantwoordelijke aanduiden binnen de regering (bij voorkeur een Minister of Staatssecretaris voor Digitale Zaken) die de digitale objectieven coördineert en realiseert in samenwerking met de sector en met FeWeb.  

 • Gerealiseerd! Met dank aan Minister De Croo (en sinds 2019 Minister De Backer).

 

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten