Nieuwe subsidie moet Brusselse e-commerce stimuleren

Nieuwe subsidie moet Brusselse e-commerce stimuleren

10 september 2018

De regering van het Brussels Hoodstedelijk Gewest keurt binnenkort een nieuwe subsidie goed voor de Brusselse ondernemers die hun e-commerce activiteiten willen ontwikkelen. De subsidie bedraagt tot 5.000€ per jaar en kan 40% van de kosten dekken. 

Ondernemingen kunnen momenteel al financiële ondersteuning ontvangen om raad te krijgen van een consulent als ze bepaalde functies in hun onderneming willen digitaliseren. Dat is een optie die nog niet bekend genoeg is en die de verspreiding van e-commerce naar een groter aantal kmo’s afremt.

Binnenkort zou de regering van het gewest een nieuwe steunmaatregel voor Brusselse e-commerce moeten goedkeuren. De steun zal maximum 5.000 euro per jaar bedragen en zal bestemd zijn voor micro-ondernemingen en kleine ondernemingen (tot 50 werknemers). Er zal in drie gevallen tussengekomen worden:

  1. bij de ontwikkeling van een website of een e-commerceplatform;
  2. bij de lancering van de (her)positionering van de online verkoop van een onderneming;
  3. bij audits en optimaliseringsopdrachten met betrekking tot de website of het e-commerceplatform van een onderneming.

De subsidie zal goed zijn voor 40% van de kosten. De subsidie kan met tien procent vermeerderd worden voor starters, sociale ondernemingen en ondernemingen die onder de circulaire economie vallen. Tot 50% van hun kosten ter zake kan dus gesubsidieerd worden.

De nieuwe steunmaatregel zou tegen het einde van dit jaar in werking moeten treden. Alle kleine Brusselse ondernemingen zullen dus die e-commercesteun kunnen combineren met de consultancysteun (tot 10.000 euro per jaar). Die steun kan gebruikt worden voor ingewikkeldere digitaliseringsopdrachten dan de drie hierboven vermelde gevallen.

>> Info "consultancy" subsidies: http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/adviesverlening

Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten