94% van de Belgische websites voldoen niet aan toegankelijkheidseisen

94% van de Belgische websites voldoen niet aan toegankelijkheidseisen

28 juni 2024

Meer dan 260.000 Europese websites werden recentelijk getest op toegankelijkheidsproblemen. De Digital Trust Index maakte een ranking. Voor België werden 7.408 pagina's geëvalueerd. De resultaten zijn zorgwekkend: 94% van de geteste websites voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen, wat miljoenen gebruikers benadeelt. Dit is een serieus probleem, vooral nu de Europese Toegankelijkheidswet (European Accessibility Act) over een jaar van kracht wordt, op 28 juni 2025. Deze wet zal toegankelijkheidseisen afdwingen voor essentiële producten en diensten, en bedrijven en organisaties riskeren boetes als ze niet voldoen.

De landen die het beste scoren zijn Noorwegen, Finland en Zweden, terwijl Tsjechië, Roemenië en Hongarije onderaan de lijst staan. België bevindt zich in de middenmoot met een zevende plaats. De meest voorkomende problemen zijn onvoldoende kleurcontrast en een gebrek aan beschrijvende tekst voor afbeeldingen, links en knoppen. Deze problemen vormen aanzienlijke obstakels voor gebruikers, maar zijn relatief eenvoudig op te lossen.

Digital Trust

Het vertrouwen in digitale platforms is essentieel voor iedereen die deelneemt aan onze digitale samenleving. Technologie doordringt elk aspect van ons leven, van het maken van een doktersafspraak en het bestellen van eten tot het gebruik van e-sports, bankieren en het ontmoeten van nieuwe mensen. Digitale oplossingen bieden efficiëntie en verbeteringen voor zowel bedrijven als gebruikers, maar niet alle gebruikers profiteren evenveel.

Niet iedereen kan snel nieuwe applicaties adopteren en het overzicht houden over een veelheid aan digitale diensten. Is een applicatie gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen? Voegt het waarde toe? En is het gebouwd met toegankelijkheid in gedachten, zodat niemand wordt uitgesloten?

Meer dan 100 miljoen Europeanen, één op de vier volwassenen, hebben een vorm van beperking. Mobiliteit, visuele, auditieve, cognitieve en andere beperkingen, permanent of tijdelijk, komen veel voor. Als we willen dat mensen volledig vertrouwen hebben in een digitale samenleving, moeten we ervoor zorgen dat onze digitale producten en diensten toegankelijk en betrouwbaar zijn.

Europa draagt bij aan deze inspanning met de Europese Toegankelijkheidswet. Deze wet verplicht bedrijven en organisaties die essentiële digitale diensten en producten aanbieden om aan toegankelijkheidseisen te voldoen tegen 28 juni 2025.

De resultaten van het onderzoek

Dus, hoe staat Europa ervoor nu de Toegankelijkheidswet binnen een jaar een realiteit wordt?

Volgens ons onderzoek zijn Europese bedrijven en organisaties verre van klaar. We hebben 260.000 homepages van Europese websites getest met behulp van een geautomatiseerd hulpmiddel dat deze websites valideert tegen een subset van WCAG-vereisten. 94% van alle geteste websites faalt bij ten minste één van onze tests, één op de vier faalt bij meer dan drie tests.

Wanneer we de gegevens rangschikken op het percentage van de dataset van een land dat ten minste één test niet doorstaat, presteren de Scandinavische landen iets beter dan de rest van Europa. Echter, geen enkel land heeft een acceptabel niveau van websites zonder toegankelijkheidsproblemen.

Resultaten per land

Automatische tests zijn beperkt. Ongeveer een derde van de toegankelijkheidseisen kan op deze manier worden getest, en niet alle tests geven concluderende resultaten voor elke pagina. Onze resultaten weerspiegelen niet de daadwerkelijke naleving van toegankelijkheidseisen van een website, maar laten wel echte toegankelijkheidsproblemen zien die moeten worden opgelost om compliant te worden.

We hebben in totaal 16 miljoen tests uitgevoerd op onze dataset van homepages, waarvan 6,4 miljoen concluderende resultaten opleverden: slagen of falen. Eén op de acht concluderende tests faalde.

Rank Member state Homepages tested Pages with failed tests (%)
1 Norway 4,439 87.68
2 Finland 4,670 88.05
3 Sweden 8,361 89.28
4 Austria 7,621 92.36
5 Netherlands 30,392 93.11
6 Germany 60,565 93.97
7 Belgium 7,408 94.24
8 France 22,870 94.35
9 Denmark 10,088 94.7
10 Slovakia 4,400 95.16
11 Spain 12,090 95.17
12 Portugal 4,551 95.32
13 Greece 7,926 95.6
14 Italy 21,721 95.63
15 Poland 22,935 95.73
16 Czechia 11,308 95.76
17 Romania 10,749 96.15
18 Hungary 7,985 96.31

Conclusie

Het is duidelijk dat Europa nog een lange weg te gaan heeft voordat het klaar is voor de implementatie van de Europese Toegankelijkheidswet in 2025. Hoewel sommige problemen eenvoudig op te lossen zijn, is er een aanzienlijke inspanning nodig van digitale professionals en organisaties om ervoor te zorgen dat alle gebruikers, inclusief degenen met beperkingen, toegang hebben tot digitale producten en diensten.

Het verbeteren van de toegankelijkheid is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een morele plicht en een kans om een inclusievere samenleving te creëren waarin iedereen kan deelnemen en profiteren van de digitale vooruitgang. Laten we deze uitdaging aangaan en werken aan een toegankelijkere digitale toekomst voor iedereen.

>> Ontdek de meest gemaakte fouten

Bron: Digital Trust index by Craftzing

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten