Teamleader Agency Benchmark: Komt er een status quo voor agencies in 2023?

Teamleader Agency Benchmark: Komt er een status quo voor agencies in 2023?

9 oktober 2023

Het derde kwartaal van 2023 is afgesloten, de zomer is voorbij en de eerste agency-events in België zijn een feit. Dat agencies zich zorgen maken over de slabakkende zomer is niemand ontgaan.

Als marktleider in bedrijfssoftware in België en Nederland bedient Teamleader meer dan 4000 agency-klanten in Europa. Daarom kijken agencies en belangenverenigingen naar Teamleader om te bevestigen of wat gevoeld en gefluisterd wordt, ook zichtbaar is in de data. Het gaat om geanonimiseerde, geaggregeerde data van agencies die met de software van Teamleader werken. Het onderzoek baseert zich op de gemiddelde omzet van agencies die voor 2019 klant werden bij Teamleader.

Het derde kwartaal lijkt op een status quo

TeamleaderAgencyBenchmark2023Q3_Newsletter_440x320In België zien we geen echte groei tegenover het derde kwartaal van 2022. De huidige cijfers zeggen 1% maar dat getal kan na correctie nog oplopen tot 3%. Het afsluiten van de maand is immers nog niet overal gebeurd. In het tweede kwartaal zagen we na correctie nog 1,8% erbij komen na onze communicatie van deze zomer. Q1 vergeleken met Q1 2022 kende nog een gemiddelde groei van 10,53%. Voor het Tweede kwartaal was dat -0,50%. De eerste 3 kwartalen samen tonen een groei van 3%, een status quo eigenlijk.

De status quo is buiten de indexatie gerekend

Hoewel we in absolute cijfers kunnen zeggen dat tot nu 2023 geen groeijaar is geweest, moeten we ook rekening houden met de indexatie van 11%. Als we dat doen, zien we dat agencies, met een gemiddelde loonkost van ongeveer 70%, het jaar zullen moeten afsluiten met een groei van 7% om de indexering te compenseren. Natuurlijk speelt inflatie ook een rol. Als we een stijging van 5% in algemene kosten meerekenen, dan zien we een target van 9% om gelijkspel met 2022 te spelen. De groei voor dit jaar is tot nu toe 3%. Q4 moet dus nog heel wat goedmaken.

Gluren bij de buren

In Nederland lijkt de situatie positiever. Daar zien we wel een groei van 6% vergeleken met het derde kwartaal van 2022. Met respectievelijk 14,42% groei en 9,47% groei in het eerste en tweede kwartaal van 2023, vergeleken met dezelfde kwartalen vorig jaar, doen Nederlandse bureaus het opvallend beter dan de Belgische. Ook hier zien we geen bijzonderheden in het derde kwartaal. Nederlandse agencies boeken na drie kwartalen een gemiddelde groei van 9%.

Groei zit vooral in IT & programming

De internationale cijfers en Belgische cijfers tonen gelijkaardige trends. Als we naar de verschillende types agencies kijken, blijven we vaststellen dat agencies in IT & programming jaar op jaar meer groeien dan reclamebureaus. Ook dit kwartaal zet die trend zich voort: reclamebureaus beleven een status quo, IT en webbureaus groeien met 7%.

Extra info

Bij Teamleader blijven we de markt nauwgezet volgen. In onze Agency Life-podcast delen we gesprekken met agency-ondernemers. Die vind je op www.agencylife.be. Agencies die willen deelnemen aan Teamleader’s Agency Benchmark-onderzoek, kunnen dat nog doen op www.agencybenchmark.eu.

Over het Agency Benchmark

Teamleader’s Agency Benchmark is een kwantitatief onderzoek over de werking van digitale en creatieve bureaus. Het softwarebedrijf deed een bevraging bij 380+ Europese agencies, maar analyseerde ook de geanonimiseerde gebruiksdata van haar eigen agencyklanten. De focus van het onderzoek lag op hun dagelijkse operations, en hoe die bijdragen aan succes. Het onderzoek werd gelanceerd in maart 2023 en loopt nog steeds. www.agencybenchmark.eu

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten