Teamleader deelt de voorlopige prestaties van de agency markt in 2023

Teamleader deelt de voorlopige prestaties van de agency markt in 2023

17 juli 2023

Softwarebedrijf Teamleader heeft gebruikersdata van agencyklanten uit haar business software Teamleader Focus geanonimiseerd, geaggregeerd en vervolgens geanalyseerd. Uit die data trekt het bedrijf conclusies over de staat van de agencymarkt in H1 van 2023. Teamleader bedient ongeveer 4000 klanten in het Belgische agencysegment.

Het eerste en tweede kwartaal van 2023 zijn voorbij. Tijd om even terug te blikken op de prestaties van de markt.

Bij Teamleader ondersteunen we 4000 agencies in Europa bij het runnen van hun agency. Hierdoor hebben we een uniek perspectief op hoe de agency-markt het doet. Ondernemers en agency leaders zijn steeds op zoek naar ijkpunten om te weten hoe goed ze bezig zijn en daarom delen we graag wat wij weten.

Veel agencies hadden zin in 2023. Ze sloten 2022 positief af en gaven zichzelf een 7/10 in onze Agency Benchmark op de vraag hoe goed ze bezig zijn.

“Met het nieuwe jaar kwam de indexatie. Uit gesprekken met agencies op onze events zoals Work Smarter, hoorden we dat de kosten stegen met 15 tot 20%. Een agency runnen werd duurder, daar bestaat geen twijfel over - de indexatie en inflatie zijn vaststaande feiten - maar over de inkomsten hoorden we gemengde signalen.” Peter Van Wijnaerde

Naar de inkomstenstroom van agencies wordt vaak gegist. In geaggregeerde data van onze Teamleader Focus agency-klanten zien wij een aantal interessante cijfers:

Er is groei maar nog niet voldoende

Als we kwartaal 1 van 2023 vergelijken met dat van 2022 stellen we een groei van 10,53% vast. In het geval van kwartaal 2 zien we dan weer een daling met een half procent. Opgeteld wil dit zeggen dat de Belgische agentschappen samen in de eerste helft van 2023 een groei realiseerden van 4,64%. Het jaartotaal van diezelfde groep was vorig jaar nog 6% vergeleken met 2021.

Kortom, er is wel degelijk een groei in omzet maar nog niet voldoende om de gestegen kosten goed te maken.

Gluren bij de buren

In Nederland stellen we meer groei vast. In de 1-op-1 vergelijking van kwartaal 1 van 2022 met dat van 2023 zien we een groei van maar liefst 14,42%. Voor kwartaal 2 is dit 9,47%. De totalen van de eerste helft van het jaar in Nederland tonen een groei van 11,82%. Daarmee doen de Nederlanders het beter dan het Europees gemiddelde: op Europees niveau zien we in onze cijfers een groei van 6% in de eerste helft van 2023.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten