Deze nieuwe regels treden nu in werking in Frankrijk

Deze nieuwe regels treden nu in werking in Frankrijk

2 juni 2023

Het Franse parlement wil met deze wet "oplichting en misstanden van influencers op sociale media" aanpakken. Naast een brede definitie van het beroep van influencers en stelt de wet ook regels op voor hun gedrag, met name met betrekking tot reclame. Een Commerciële Influencer Brigade moet de praktijken te reguleren. Gelijktijdig brengt de regering een gids uit met de rechten en plichten van influencers, waarin goede praktijken worden uiteengezet. Deze acties zijn er gekomen door mistoestanden door malafiede influencers in de gezondheids- en financiële sector.

Welke nieuwe regels zijn van toepassing zijn op influencers in Frankrijk?

 • Verbod op promotie van bepaalde goederen en diensten:
  Sommige goederen en diensten mogen niet worden gepromoot door influencers. Op medisch gebied wordt reclame voor bepaalde praktijken zoals cosmetische chirurgie of therapeutische onthouding strikt verboden. Ook reclame voor producten met nicotine verboden. Er wordt echter geen melding gemaakt van reclame voor alcohol.

 • Vermelding van fotobewerking voor reclamedoeleinden:
  In het kader van reclame bepaalt de wet dat influencers geen fotobewerking of filters mogen gebruiken zonder hier een vermelding bij te plaatsen. Deze maatregel, die slechts een toepassing is van de reeds geldende regels in traditionele reclame, heeft tot doel misleidende reclame te voorkomen, evenals de negatieve effecten die deze praktijken kunnen hebben op het jonge publiek.

 • Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor buitenlandse influencers:
  Veel (malafiede) influencers werken vanuit het buitenland, vooral dan vanuit Dubai, waar de fiscale regels gunstiger zijn. De wet zal nu vereisen dat zij die buiten de Europese Unie, Zwitserland of de Europese Economische Ruimte actief zijn, een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten binnen de Europese Unie. Met die middelen wordt een fonds opgericht dat mogelijke slachtoffers zal vergoeden.

Welke sancties riskeren influencers in Frankrijk?

Bij overtreding van de reclameregels lopen influencers het risico op een gevangenisstraf van maximaal twee jaar en een boete tot 300.000 euro. Tegelijk met de goedkeuring van de wet door het parlement legde de overheid boets op aan 6 influencers voor diverse redenen: het niet vermelden van partnerschappen, misleidende reclame voor een adviesdienst voor sportweddenschappen en het promoten van hyaluronzuurinjecties, enzovoort.

Deze influencers zijn verplicht om een boodschap van de fraudebestrijdingsautoriteit op hun Instagram-account te plaatsen waarin staat dat "agenten van de DGCCRF een administratief bevel hebben uitgevaardigd". De post moet gedurende een maand bovenaan hun account worden vastgepind.

Beste praktijken voor Franse influencers

Bij de nieuwe wet hoort ook een "Gedragscode voor influencers en contentmakers: De essentie van uw rechten en plichten". Dit document is bedoeld voor influencers en heeft tot doel een tekst aan te bieden waar ze naar kunnen verwijzen om de verschillende implicaties van het beroep te begrijpen. Hier is de essentie van de inhoud!

Definitie van de activiteit van influencers

Deze definitie is ruim en is gebaseerd op de commerciële relatie tussen een contentmaker en een merk.

Een influencer verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die, via elektronische communicatiemiddelen, advies of content creëert en verspreidt gericht op het Franse publiek, om producten of diensten direct of indirect te promoten in ruil voor economisch voordeel of materieel voordeel. Zodra je financiële of materiële voordelen ontvangt om een merk te promoten, ben je een influencer.

De voorwaarden om influencer te worden

Minderjarigen jonger dan 16 jaar moeeten de voorafgaande goedkeuring krijgen van de overheidsinstanties. 90% van de ontvangen bedragen worden ingehouden tot ze meerderjarig zijn. Tussen 16 en 18 jaar is toestemming van de ouders nodig om als influencer te werken. Bovendien gelden er beperkingen voor bepaalde werknemers of ambtenaren.

Administratieve informatie voor influencers

De gids eist heel wat administratieve informatie (en verplichtingen) voor influencers:

 • De registratie van de influenceractiviteit: bedrijfsoprichting, keuze van de juridische status, inschrijving,
 • Fiscale en sociale verplichtingen: oprichting van een professionele ruimte en belastingcategorie,
 • Inkomensaangifte: ook geschenken moeten worden aangegeven,
 • Contractuele relatie tussen influencer en agentschap of adverteerder: herinnering aan de regels en goede praktijken bij het opstellen van een contract.

De informatie wordt beknopt verstrekt, met links naar verschillende officiële websites voor meer informatie.

Rechten van influencers

Content creators kunnen ook verschillende rechten opeisen. Deze rechten hebben betrekking op de juridische bescherming van hun inhoud (morele en economische rechten), maar ook op het gebruik ervan door platforms. Een platform kan niet kan ingrijpen in de bewerking van de inhoud zonder voorafgaande toestemming van de maker.

Influencers kunnen ook kritiek uiten op een merk in het kader van vrijheid van meningsuiting, zolang ze de grenzen van laster of smaad niet overschrijden. Maar er zijn ook beperkingen aan vrijheid van meningsuiting. Zo is elke aanzetting tot discriminatie of geweld verboden.

Plichten van influencers

In de eerste plaats zijn influencers verplicht om aan te geven dat hun inhoud reclame is als ze een vergoeding ontvangen. Influencers zijn verplicht om hierover transparant te zijn tegenover hun community. De promotie-argumenten die gebruiken in hun posts moeten "waar en controleerbaar" zijn.

Sommige producten en diensten mag men niet promoten of zijn onderworpen aan zeer strikte regels (tabak, alcohol, medicijnen, medische en chirurgische ingrepen, enz.). Ook worden de regels met betrekking tot dropshipping in detail beschreven.

Nieuw is de regel over het retoucheren van foto's en het gebruik van filters: dat moet expliciet worden vermeld in de content.

Hoe melding maken van inhoud die de regels niet naleeft?

Deze infographic toont de stappen die men moet nemen als men geconfronteerd wordt met inhoud die de vastgestelde regels niet respecteert, om dit te melden bij het platform of de autoriteiten.

Infographie-Signaler-Contenu-scaled

>> Interesse in influencer marketing? Check dan deze Expertise pagina

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten