Maximale betaaltermijn facturen naar 60 dagen vanaf 1 februari

Maximale betaaltermijn facturen naar 60 dagen vanaf 1 februari

18 januari 2022

Vanaf 1 februari 2022 is het zover: ongeacht de grootte van het bedrijf geldt er een maximale betaaltermijn van 60 dagen voor facturen tussen bedrijven. Contractueel kan er geen langere termijn vastgelegd worden. Daarnaast mag je in contracten niet meer verwijzen naar de ontvangstdatum van een factuur. 

Ook als het bedrijf werkt met bestelbonnen of purchase orders, moet de termijn van verificatie van de factuur integraal deel uitmaken van de termijn van 60 dagen. Bij vertraging wordt het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met een interest verhoogd. Daar komt nog een forfaitaire schadevergoeding van 40 euro bovenop voor de invorderingskosten van de schuldeiser.

Belangrijk is dat deze regels ook gelden voor verhoudingen tussen bedrijven en de overheid. 

Bij laattijdige betalingen kan je als bedrijf overgaan tot aanmaningen en tot incasso. Consulteer hiervoor de FeWeb Legal Service.

Labels:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten