Ledenvoordeel in de kijker: verzekering op maat van de digitale professional

Ledenvoordeel in de kijker: verzekering op maat van de digitale professional

8 januari 2021

Als digitale dienstverlener kunnen je activiteiten heel divers zijn en dus ook erg verschillend qua risico’s. Veel potentiële risico’s kunnen worden vermeden, sommigen afgebakend, maar er zijn altijd uitzonderingen en zaken die niet te voorspellen zijn. Al meer dan 10 jaar zet FeWeb zich samen in met Group Casier in om deze uitzonderingen en gevaren onder controle te krijgen door risicomanagement en verzekeringen op maat op te stellen. En door dit FeWeb groepsaanbod kan dit aan een lage premie voor een hoge dekking.

Bescherm je onderneming door je risico’s te verminderen.

Group Casier heeft voor de leden van FeWeb exclusieve voorwaarden onderhandeld, aangepast aan alle mogelijke activiteiten van digitale bedrijven : een verzekering aansprakelijkheid uitbating, na levering en beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand, een Cyberverzekering aangevuld met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  Ze zijn heel eenvoudig te onderschrijven, met interessante opties, en tegen uiterst scherpe prijzen, om uw onderneming en de bestuurders de nodige gemoedsrust te bieden.

Daarnaast biedt Group Casier een gratis analyse van de aansprakelijkheidsclausules in uw contracten, alsook een gratis quick-scan van uw verzekeringen om de beste kwaliteit-prijsverhouding te kunnen meten.

Deze voordelen maken integraal deel uit van uw FeWeb-lidmaatschap.

>> Meer informatie over dit ledenvoordeel
>> Neem contact op met Elien via mail feweb@casier.be of 09 231 25 25 voor een gratis quick scan

Enkele voorbeelden van mogelijke schade die de FeWeb-Verzekering dekt:

Beroepsaansprakelijkheid: Je dient een project op te leveren tegen een bepaalde deadline. Door bijkomende eisen van de klant kan de deadline niet gehaald worden. De klant eist een vergoeding voor laattijdige oplevering. Een analyst van de verzekeraar helpt bij het bemiddelen na becijfering van de reële schade. Een proces wordt vermeden en een lager schadebedrag wordt uitbetaald.

Beroepsaansprakelijkheid: Je moet een website van een klant overzetten naar een andere server. Er wordt een parameter vergeten waardoor de online zoekmotoren de site niet kunnen terugvinden en er dus geen visibiliteit meer is. Je klant eist een schadevergoeding. Er wordt een expert aangesteld en het schadegeval wordt afgehandeld. 

Bestuurdersaansprakelijkheid: Eén van de bestuurders van jouw onderneming voert geen goed toezicht op dubieuze debiteuren of betaalt niet de in aanmerking komende schulden. Gezien het solidariteitsprincipe worden alle bestuurders (ook jij, zonder enige fout) voor de rechtbank gedagvaard door de aandeelhouders, schuldeisers of een andere partij die schade lijdt voor een 'bestuursfout'.

Cyber: Een medewerker heeft zijn laptop, die heel wat gevoelige data van klanten bevat, achtergelaten in de trein. Dit wordt beschouwd als een datalek en moet aangegeven worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Er volgt een onderzoek en een administratieve boete moet worden betaald. Deze kosten en de boete vallen onder de dekking van de polis, ook de verdedigingskosten zijn gedekt.

Cyber: Een hacker is er in geslaagd om in je netwerk in te breken en vraagt een ransom. Een response team van de verzekeringsmaatschappij zal je helpen om je systeem waterdicht te maken, terug op te rails te zetten en je bedrijf weer operationeel te maken. In samenspraak met de verzekeraar kan de ransom ook eventueel betaald worden.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten