Hoe digitaal zijn de Belgische kmo's?

Hoe digitaal zijn de Belgische kmo's?

18 december 2020

Het gebruik van big data, het internet of things, digitale communicatie (via een website of via sociale netwerken), e-commerce, het digitaal beheer van de onderneming, elektronische facturatie, databeveiliging, het gebruik van blockchain,... het maakt allemaal deel uit van het digitaliseringsproces. 

Kmo's blijken die digitale innovaties wel niet zo snel te integreren als grote ondernemingen. Zij zien er vaak geen rechtstreeks voordeel in of worden geconfronteerd met obstakels die grotere bedrijven makkelijker kunnen overwinnen zoals kosten, financieringsbehoeften en gebrek aan tijd, kennis of gekwalificeerd personeel. De FOD Economie geeft meer inzicht met deze cijfers.

Computer en internetverbinding

In 2019 gebruiken alle kleine en middelgrote ondernemingen met meer dan 50 werknemers een computer, tegenover slechts 95,1% van de micro-ondernemingen. Eveneens had meer dan 99% van de bedrijven met 10 tot 249 werknemers toegang tot internet, tegenover 93% van de micro-ondernemingen. Vaste of mobiele breedbandverbindingen blijken minder gebruikelijk in kleinere bedrijven. Breedband wordt gebruikt door 87,6% van de micro-ondernemingen, 96,4% van de kleine ondernemingen en 97,8% van de middelgrote ondernemingen.

ICT-specialisten

54,9% van de middelgrote ondernemingen stelde in 2019 ICT-specialisten tewerk of probeerde er aan te werven. Dat cijfer daalt aanzienlijk voor ondernemingen met 10 tot 49 werknemers (22,7%) en ondernemingen met 2 tot 9 werknemers (10,5%).

Website

Ondanks het stijgende belang voor ondernemingen om aanwezig te zijn op het internet en om hun klanten online bestel- en aankoopmogelijkheden te bieden, hebben nog lang niet alle kmo's de stap gezet. In 2019 had dan wel 94,1% van de middelgrote ondernemingen een website, maar slechts 27,7% beschikte over een website waarop klanten online bestellingen of reserveringen kunnen plaatsen. Die cijfers zijn veel lager voor micro-ondernemingen, waarvan slechts 61,1% een website heeft en slechts 17,2% een website waarop klanten online kunnen bestellen of reserveren. Bedrijven met 10 tot 49 werknemers bekleden een tussenpositie.

Verkoop

17,9% van de micro-ondernemingen meldt dat ze in 2019 bestellingen hebben ontvangen via een website of mobiele toepassingen, tegenover 23,7% van de kleine en 25,1% van de middelgrote ondernemingen.

2,6% van de micro-ondernemingen verklaart meer dan 50% van de omzet te halen dankzij verkoop via een website of mobiele toepassingen, tegenover 3,7% van de kleine en 3,8% van de middelgrote ondernemingen.

Ongeveer een vijfde van de middelgrote ondernemingen (50 tot 249 werknemers) verkoopt via een website of toepassingen aan particuliere consumenten (b2c) en hetzelfde percentage aan andere ondernemingen (b2b) of overheden (b2g). Kleinere ondernemingen daarentegen zijn meer aanwezig op de digitale b2c-markt (21,7% van de kleine en 17,4% van de kleine en micro-ondernemingen) dan op de digitale markt met andere ondernemingen of overheden (18,3% van de kleine en 11,9% van de micro-ondernemingen).

Daarnaast genereren bedrijven met 2 tot 9 werknemers meer dan 10% van hun omzet online via b2c-handel. Voor kmo's met meer dan 10 werknemers is dat slechts ongeveer 2% van hun omzet. In de b2b- en b2g-e-commerce laten middelgrote ondernemingen de grootste omzet zien in deze sector: 6,2% voor middelgrote ondernemingen tegenover respectievelijk 3,1% en 2,1% voor kleine en micro-ondernemingen.

 

Over deze cijfers

De gegevens op deze pagina zijn afkomstig uit de enquête naar het gebruik van ICT en e-commerce in de ondernemingen, die jaarlijks wordt opgesteld door Statbel, de algemene directie Statistiek van de FOD Economie. Als Belgisch statistiekbureau verzamelt, produceert en verspreidt Statbel cijfers over de Belgische economie, de Belgische maatschappij en het Belgische grondgebied.

De steekproef beperkt zich tot bedrijven die ten minste twee werknemers in dienst hebben. Alle sectoren van economische activiteit worden geanalyseerd, met uitzondering van de landbouw, het openbaar bestuur, de activiteiten van de huishoudens als werkgever en de extraterritoriale activiteiten . De gegevens over de micro-ondernemingen hebben dus betrekking op ondernemingen met 2 tot 9 werknemers voor dit specifieke deel.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten