E-commerce is goed voor een derde van de bedrijfsomzet

E-commerce is goed voor een derde van de bedrijfsomzet

4 december 2020

Een derde van de bedrijfsomzet van Belgische ondernemingen vloeit voort uit e-commerce. Met dat percentage steken we ver boven het Europese gemiddelde en dat van onze buurlanden uit. Dat blijkt uit de 9e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij die door de FOD Economie gepubliceerd werd.

De COVID-19-pandemie heeft het belang van digitale infrastructuur en diensten duidelijk gemaakt. De impact van de crisis op de digitalisering van de samenleving is nog niet meetbaar aan de hand van de indicatoren die in deze editie van de Barometer zijn opgenomen. Toch stellen we al vast dat België zich op Europees niveau positioneert als een goede leerling, vooral op het vlak van e-commerce.

Het aandeel van de elektronische handel in de omzet van in België gevestigde ondernemingen is in 2019 gestegen tot 32,6 %. Dit is beduidend groter dan dat van Europese bedrijven in de EU28 (18,5 %) en de ondernemingen in onze buurlanden. Daar ligt het percentage tussen 13,5 % (Luxemburg) en 22 % (Frankrijk). Ruim de helft (54 %) van de totale bedrijfsomzet is afkomstig van business-to-business transacties van het type EDI (Electronic Data Interchange), terwijl de overige 46 % komt van verkopen via een traditionele website.

Aandeel van de totale ondernemingsomzet, gerealiseerd door e-commerce (2019)

Maar liefst 2/3e van de Belgen (66 %) waagde zich in 2019 aan onlinebestellingen. Maar er blijft hier ruimte voor verbetering in ons land. Vier van onze buurlanden overschreden immers al de grens van 70%.

Percentage individuen die tijdens de laatste twaalf maanden online bestelden (2019)

Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat de gezondheidscrisis volgend jaar zal leiden tot een belangrijke evolutie van die indicatoren.

Een hyperverbonden België

De zeer goede connectiviteit in ons land, met performante vaste en mobiele netwerken en een bijna volledige dekking van de bevolking, is zeker gunstig voor die goede indicatoren.

België domineert de Europese ranglijst wat betreft het aandeel in vaste breedbandabonnementen met een minimumsnelheid van 30 Mbps en is gunstig gepositioneerd qua dekking door vaste netwerken met een zeer hoge capaciteit (6e positie in de EU28).

Anderzijds bekleedt ons land voor mobiel internet, ondanks een volledige dekking van de bevolking door 4G-netwerken, slechts de 21e plaats van de 28 lidstaten. Dit houdt wellicht verband met de onderuitrusting van bepaalde categorieën van de bevolking, voornamelijk senioren, en de relatief hoge kosten van mobiele breedband in ons land (vooral voor pakketten met grote hoeveelheden mobiele data).

Die verschillende elementen staan waarschijnlijk niet los van de voortdurend kleiner wordende  digitale kloof in België. Die daalde in 2019 naar 6,9 % van de mensen van 16 tot 74 jaar (tegenover een gemiddelde van 9,5 % in de EU28 ). Dat is een daling van 1,7 procentpunt ten opzichte van 2018.

Percentage individuen (16-74 jaar) die nog nooit het internet gebruikten (2019)

Ons land behoort tot de best presterende landen van de EU als het gaat om de integratie en het gebruik van digitale technologieën door ondernemingen. Onze bedrijven nemen in de EU de eerste plaats in voor het gebruik van ERP (Enterprise Resource Planning) softwarepakketten, de tweede plaats voor het gebruik van CRM (Customer Relationship Management) softwarepakketten en de derde plaats voor het gebruik van Big Data.

Opleiding: een grote uitdaging

België heeft echter een groot tekort aan afgestudeerden in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Slechts 1,9 % van de afgestudeerden in ons land is afkomstig uit  ICT-richtingen, tegenover een gemiddelde van 3,6 % op Europees niveau. Dit brengt ons op een zeer bescheiden 26e plaats in de EU28. Die toestand zorgt voor een dubbel probleem. Aan de ene kant veroorzaakt hij een tekort aan ICT-specialisten op de arbeidsmarkt en aan de andere kant zet hij zo een rem zet op het vermogen van bedrijven om te innoveren en ten volle te profiteren van de mogelijkheden die de digitale economie biedt. Bovendien schat Agoria dat de toenemende digitalisering van de economie kan leiden tot meer dan 580.000 niet-ingevulde vacatures tegen 2030.

Dat is een van de grote uitdagingen voor de komende jaren, samen met de uitrol van de 5G-netwerken. Daar werd slechts 3 % van het voor de 5G gereserveerde spectrum toegewezen (voornamelijk voor testdoeleinden). Als vergeleken wordt met het EU28-niveau waar dat gemiddeld 21% is, loopt België zeker achter wat de voorbereidingen betreft.

>> Naar de Barometer

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten