DNS en FOD Economie halen 115 fake webshops offline

DNS en FOD Economie halen 115 fake webshops offline

24 mei 2019

Het Notice & Action protocol dat DNS Belgium en de FOD Economie eind 2018 sloten, werpt zijn eerst vruchten af. In 2019 werden reeds 115 fake webshops offline gehaald. Het gaat telkens om duidelijk frauduleuze webshops die een bestaande domeinnaam met enige trafiek overnamen om er vervolgens een fake webshop op te hosten. 

De lijst van mogelijk illegale websites werd grotendeels door Test-Aankoop overgemaakt aan de FOD Economie en DNS Belgium. Na onderzoek haalde DNS Belgium een groot deel zelf offline via de 'bad WHOIS"-procedure: wanneer een domeinnaamhouder foutieve gegevens gebruikt bij de registratie van een domeinnaam en niet ingaat op de vraag van DNS om deze te corrigeren, dan kan DNS Belgium de betrokken site immers offline halen. De restfractie van deze lijst, met name 103 webshops, kon vervolgens via het N&A protocol offline gehaald worden. 

De Economische Inspectie kan ook op eigen initiatief het N&A protocol activeren. Dat deed ze voor 12 fake webshops en 1 case van oplichting waarbij een site zich valselijk voordeed als incassobureau. 

Alle 116 websites verwijzen nu door naar een waarschuwingssite van FOD Economie. Geen enkele van de domeinnaamhouders heeft iets van zich laten horen na de redirect.

Vanwaar de samenwerking tussen DNS Belgium en de FOD Economie?

Tot einde 2018 kon de FOD Economie geen blokkering vragen aan DNS Belgium op basis van de inhoud. Een frauduleuze website met correcte identificatiegegevens (of identificatiegegevens waarvan niet bewezen konden worden dat ze vals zijn), bleef daardoor buiten schot van de 'bad WHOIS' procedure van DNS Belgium. De websites in kwestie konden enkel worden aangepakt via een verzoek bij het parket. Die procedure bij het parket is echter omslachtig en duurt minstens twee weken (tot meerdere maanden), een periode waarin frauduleuze websites heel wat consumenten kunnen oplichten.

Einde 2018 sloten DNS Belgium en de Economische Inspectie van de FOD Economie het "Notice & Action" akkoord om illegale websites sneller offline te halen. DNS Belgium, die de operationele en administratieve beheerder is van de .be, .brussels en .vlaanderen domeinnaamzones, is de instantie die deze sites ontoegankelijk kan maken. De beroepsverenigingen die DNS Belgium beheren, waaronder FeWeb, zijn net zoals de FOD Economie voorstander van het sneller offline halen van duidelijk frauduleuze sites. Maar zonder gerechterlijk bevelschrift kunnen de hostingbedrijven en/of DNS Belgium deze sites echter niet offline halen. Het akkoord voorziet dan ook dat de FOD Economie deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

Het N&A protocol heeft enkel betrekking op domeinnamen van de .be, .brussels en .vlaanderen domeinnaamzones waarvoor DNS Belgium bevoegd is. In de strijd tegen namaakgoederen bestaat er reeds een internationale procedure via Interpol zodat sites met namaakgoederen snel aangepakt kunnen worden. Meer dan 1000 namaaksites werden in 2018 offline gehaald in België.

Een fraudleuze website melden?

Eén adres: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ 

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten