5 takeaways van de jaarlijkse Barometer

5 takeaways van de jaarlijkse Barometer

5 oktober 2018

De FOD Economie en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo stelde begin oktober de 7e editie van de Barometer van de Informatiemaatschappij voor. Een van de opvallende vaststellingen is dat de digitale kloof in ons land voor het eerst onder de 10 %-grens gaat. Wij lijsten de 5 belangrijkste elementen op van deze studie. 

60% van de Belgen koopt online

E-commerce is goed voor 31,4% van de Belgische bedrijfsomzet (tegenover 18,3 % op Europees niveau). . Kleine kanttekening: men rekent naast e-commerce ook de transacties via EDI (Electronic Data Interchange) mee, goed voor 60% van het totaal… 26% van de bedrijven verkoopt online.

18% van de e-commerce omzet is B2C gerelateerd en maar liefst 82% B2B. België heeft dus nog een serieuze inhaalbeweging te maken op vlak van B2C e-commerce, waar het Europees gemiddelde op 41% ligt. Het is niet duidelijk uit de cijfers op te maken of de B2C omzet op buitenlandse webshops opgenomen is in dit cijfer. Het is immers algemeen geweten dat Belgen hoofdzakelijk kopen op buitenlandse webshops, meestal bij gebrek aan een Belgisch en/of competitief aanbod. 

2. Stijgende omzet voor de ICT-sector, maar profielen worden schaars

De omzet van de ICT-sector beliep 32,8 miljard euro in 2016, d.i. een stijging met 20 % ten opzichte van 2013. In 2017 telde ons land 102.142 banen in de ICT-sector, een toename met 3,8 % ten opzichte van 2016. Steeds meer bedrijven ondervinden moeilijkheden om die soort vacatures in te vullen (56 % in 2017 tegen 46 % in 2015), ook al organiseren meer ondernemingen opleidingen om deze vaardigheden bij hun werknemers te ontwikkelen.

3. Bedrijven gebruiken meer sociale netwerken

De Belgen zijn ook dol op sociale netwerken. 57 % van de bedrijven maakte er gebruik van, oftewel 12 procentpunten meer dan de Europese bedrijven (45%). 72 % particulieren gebruikten het internet om te communiceren op sociale netwerken in ons land, vergeleken met iets meer dan een op twee op Europees niveau (54 %).

4. Elektronische factuur kent moeilijke groei

76% van de bedrijven verstuurt zijn facturen op papier. 1 op 5 zelfs uitsluitend op papier.

5. Phishing aan de top

Het aantal fraudegevallen met onlinebankieren in België verzesvoudigde in twaalf maanden tijd: van 475 in 2016 naar 3.205 in 2017, wat iets meer dan 2,5 miljoen euro opleverde voor de fraudeplegers. De fraudegevallen blijven hoofdzakelijk te wijten aan phishing. Daarnaast klagen consumenten ook over spam en namaak.

Meer cijfers?

>> de presentatie van de persconferentie over de Barometer (oktober 2018)

>> het onderzoeksrapport van de Barometer van de Informatiemaatschappij 2018 (cijfers van 2017)

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten