Na de GDPR, nu ook nieuwe e-Privacy Verordening

Na de GDPR, nu ook nieuwe e-Privacy Verordening

9 juni 2017

Daar waar de GDPR gaat over de bescherming van de gegevens gaat de E-Privacy Richtlijn over de elektronische communicatie en cookies. Omdat de twee dossiers nauw verbonden zijn, wil Europa tegen mei 2018 ook de E-Privacy Richtlijn in een nieuwe Verordening gieten. Dit  impliceert dat alle regels meteen gelden voor alle EU-Lidstaten en er dus minder verschil in interpretatie mogelijk is.

Inhoudelijk blijven de bestaande regels gelden, maar zijn er uiteraard nieuwe elementen. Zo wordt het toepassingsgebied uitgebreid zodat ook online diensten voor elektronische communicatie (zoals Skype, Facebook Messenger, Whatsapp, etc) zich aan de Europese regels moeten schikken. Daarnaast heeft de verordening ook betrekking op elektronische communicatie tussen apparaten, zodat het Internet of Things binnen het toepassingsgebied valt.

De vroegere e-Privacy Richtlijn had enkel betrekking op de inhoud van de elektronische communicatie. De nieuwe Verordening beschermt ook de metadata (zoals de identiteit van de afzender en de ontvanger, het tijdstip, de locatie,…) . Bovendien is de verwerking van de inhoud en de metadata slechts mogelijk indien dit noodzakelijk is of indien er toestemming van de betrokkene is.

De opt-in regels bij het verzamelen van elektronische adressen blijven van kracht, maar voor cookies is er een verandering. De toestemming voor cookies zal voortaan via de webbrowser kunnen gegeven worden. Dit betekent dat de websites zich moeten aanpassen aan de persoonlijke privacy-instellingen van de browser. Positief is dat er geen toestemming vereist is voor cookies die bedoeld zijn om de surfervaring te verbeteren. Voor tracking-cookies blijft de toestemming behouden.  Wel moeten aanbieders van software die elektronische communicatie mogelijk maakt eindgebruikers in elk geval in staat stellen om, op het moment van installatie, cookies van derde partijen te weigeren.

Bedoeling is dat deze e-Privacy Verordening van kracht wordt op 25 mei 2018. Op dit moment loopt er nog een consultatie-periode. Op Belgisch niveau kan FeWeb haar opmerkingen meegeven binnen het Privacy Platform van Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer die op 22 juni samenkomt.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten