Actief deelnemen

Een beroepsvereniging kan maar goed werken dankzij de actieve inbreng van de leden. Als FeWeb-lid kan je deelnemen aan de lerende netwerken (eXperience Labs) en aan specifieke werkgroepen (Task Forces).

Kennis & ervaring delen via de eXperience Labs

Om digitale kennis en ervaring onder bedrijfsleiders en managers uit te wisselen, kan je als FeWeb-lidbedrijf intekenen op één of meerdere eXperience Labs.

Deze groepen brengen een 10-tal bedrijven op regelmatige basis samen rond specifieke topics die de deelnemers zelf bepalen. Online leeft de kennisuitwisseling en de interactie tussen de deelnemers verder via een eigen Slack kanaal en verzamelen we de output op de FeWeb-website onder "Expertise".

Door onderling kennis en ervaring uit te wisselen, al dan niet in combinatie met een externe expert of een bedrijfsbezoek, maak je van FeWeb jouw hefboom tot groei.

Kies uit één van deze "Ondernemen" eXperience Labs:  

 • XL Agencies Freelancers: voor éénpersoonsbedrijven
 • XL Agencies Medium: voor bedrijven tot 10 medewerkers
 • XL Agencies Large: voor bedrijven tussen 10 en 25 medewerkers
 • XL Agencies Extra Large: voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers

Neem deel aan één van deze "Business" eXperience Labs:  

 • XL Hosting&Cloud
  Focus: hosting, cloud, data, cyber security
  Deelnemers: bedrijven actief in cloud, data management, hosting, security & IT services
  Topics: cloud, cyber security, hacking, big data, AI, data performance, hosting, applications, devops
 • XL E-commerce
  Focus: boosten van e-commerce, optimalisatie van e-commerce strategieën en processen
  Deelnemers: bedrijven die webshops bouwen, e-commerce strategieën ontwikkelen en uitvoeren, e-commerce diensten aanbieden
  Topics: webshop development, conversion marketing, omnichannel, marketplaces, logistics, payments
 • XL SaaS
  Focus: ontwikkelen en inzetten van SaaS-tools
  Deelnemers: SaaS-bedrijven, developers en integrators
  Topics: ontwikkelen van SaaS-producten & -diensten, uitbouwen/boosten van het gebruik, gebruik/ervaringen digital tools
 • XL Low Code
  Focus: in kaart brengen van het Belgisch/EU Low Code landschap. Trends en efficiëntie onder de aandacht brengen 
  Deelnemers: SaaS-bedrijven, developers en integrators
  Topics: low code, no code, trends, voordelen, cases

Deelnamebijdrage

De deelnamebijdrage wordt per eXperience Lab groep bepaald voor een cyclus van 5 à 7 sessies. Door de samenwerking met 2Mpact kan je tot 30% van dit bedrag recupereren via de KMO-Portefeuille.

Hoe intekenen?

Neem contact op met Patrick Marck of Tara De Regge van FeWeb.

Samenwerken in de Task Forces

FeWeb organiseert een heel aantal activiteiten zoals de FeWeb MeetUps, de FeWeb Awards, het SummerEvent en de Academy-sessies. Het concept, de thema's, de sprekers en de docenten worden aangebracht door de vrijwilligers in de Task Forces Events, Awards en Academy.

Daarnaast focust FeWeb zich op enkele specifieke topics die uitgewerkt worden in de Task Forces:

 • HR Task Force
  Deze werkgroep brengt HR-verantwoordelijken en bedrijfsleiders samen om meer te vernemen over (alternatieve) verloning, flexibiliteit, interne organisatie, etc. Ze fungeert eveneens als klanbord voor de onderhandelingen die FeWeb voert als werkgeversorganisatie in het Paritair Comité voor de Audiovisuele Media (PC227) en indirect in het Aanvullend Comité voor de Bedienden (PC200).
  Deze werkgroep wordt inhoudelijk begeleid door Liantis. Naast de regelmatige meetings houden de deelnemers onderling contact via het Slack kanaal en verzamelen we de output op de website onder "Expertise".

 • Talent Task Force
  Deze werkgroep brengt leden samen die de instroom van nieuwe talent willen optimaliseren. De deelnemers worden FeWeb-ambassadeurs in hogescholen, universiteiten en andere opleidingsinstellingen om samen de curricula beter af te stemmen op de noden van de bedrijven. Deelname aan gebruikersgroepen voor onderzoek bij opleidignsintellingen alsook de organisatie van stageplaatsen en gastcolleges behoren tot de activiteiten. 
  Naast de regelmatige meetings houden de deelnemers onderling contact via het Slack kanaal en verzamelen we de output op de website onder "Expertise".

Hoe deelnemen?

De deelname aan de Task Forces is voorbehouden voor FeWeb-leden en is gratis.
Neem contact op met Patrick Marck of Tara De Regge van FeWeb voor meer informatie.

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten