Wrap-up van het influencer marketing event over trends, AI en responsible influencing

Wrap-up van het influencer marketing event over trends, AI en responsible influencing

24 mei 2024

Authenticiteit, dat is de kern van influencer marketing. Dat bleek nog maar eens te meer tijdens de drie panelgesprekken over trends, AI en responsible influencing tijdens de Stellar Influence Talks. Zo'n 150 deelnemers woonden dit event van FeWeb-lid Stellar bij, ondersteund door FeWeb | Influencer Marketing Alliance, ACC Belgium en MediaMarketing.

Authenticiteit in AI

IMG_1809De Bretoense Virtual Influencer Anne Kerdi deed nog zo haar best, maar echt overtuigen deed ze niet. De antwoorden die deze virtual influencer geeft, blijven oppervlakkig en geprogrammeerd. Uiteraard speelt AI een belangrijke rol bij content creatie door creators. "Door AI slim te gebruiken verkort de productietijd en komt er meer tijd vrij voor creatieve processen," aldus David Grünewald, oprichter van Pluginto.ai.

Tech influencer Romain Lanéry gebruikt AI om zijn videoscripts te optimaliseren, bijvoorbeeld door aan een AI-tool te vragen om het script van een nieuwe video te verbeteren met de succesfactoren van een eerdere uiterst goed scorende video. Ook al bestaan er reeds voorbeelden van virtual twins van influencers die 24 op 24 kunnen verkopen of die tegen betaling AI-gesprekken voeren met volgers, toch ontbrak het vooral aan het menselijke interactie die de authenticiteit bepaalt.

Authenticiteit in Trends 

IMG_1738Volgens Sébastien Vandenbussche, Brand Partnership Manager van TikTok, zal social commerce tot de top trends van 2024 behoren. Zonder een negatieve impact op de authenticiteit van influencer marketing te hebben zal het product eenvoudiger in-app aan te kopen zijn.

Robert Van Impe, aka Average Rob, brak een lans voor de creatieve vrijheid van content creators: "De eisen die merken stellen zorgen er voor dat de authenticiteit daalt en daarmee ook het succes van de campagne." Het toevoegen van logo's of visuals in een video, het aanpassen van het script maar ook de druk om specifieke targets te halen maken dat nefaste keuzes gemaakt worden die zowel de creator, het agency als het merk niet ten goede komen.

Authenticiteit in Responsible Influencing

IMG_1759 (1)Volledige eensgezindheid heerste er over het belang van transparantie van commerciële posts en dus disclosure van reclame. Maar evenveel onbegrip en verwarring over de interpretatie die de FOD Economie en de Vlaamse Regulator voor de Media aan de bestaande wetgeving geven. Influencer Stien Edlund en Average Rob menen dat transparantie belangrijk is voor het vertrouwen dat volgers in de influencer stellen en zo bijdragen tot de authenticiteit.

"We didn’t start regulating influencers - regulation was always there. But when creators become traders, they have to follow (consumer) law," beklemtoonde Vladimira Durisova van de Influencer Legal Hub van de Europese Commissie. "But along the way, we have lost the common sense in Belgium," voegde Patrick Marck van FeWeb | Influencer Marketing Alliance hier aan toe.

Oproep tot het toepassen van het 'only once' principe

Niemand betwist immers het belang van transparantie, maar wel de onnodig strenge aanpak van de Belgische en Vlaamse inspectiediensten. Patrick Marck roept op tot een evaluatie van de huidige aanpak en de interpretatie in lijn te leggen met de regels die gelden voor radio, tv en print. De regels rond product placement en publireportage zijn in de traditionele media eenvoudig en gemakkelijk toepasbaar.

"Door het ‘only once’ principe toe te passen, met name ofwel de aanduiding van reclame aan het begin van de post ofwel het aanvinken van het label van het platform, respecteer je de Europese, Belgische en Vlaamse wetgeving, bied je de consument transparantie en heb je de ganse community van influencers en content creators, agencies en merken mee. 

Succesvolle eerste editie

Sarah Levin, co-founder van Stellar, benadrukte het belang van de drie topics van deze eerste editie van de Stellar Influence Talks, zoals blijkt uit het onderzoek dat Stellar eerder dit jaar publiceerde.

Dit eerste event was alvast een schot in de roos met waardevolle insights, boeiende interacties gemodereerd door Alain Heureux en leuke networking. 

IMG_1807 IMG_1727

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten