Let op voor de frauduleuze praktijken van IRS Benelux

Let op voor de frauduleuze praktijken van IRS Benelux

22 februari 2024

IRS Benelux, gevestigd in Amsterdam, contacteert bedrijven om vrijgekomen en/of gelijkaardige domeinnamen aan hoge kostprijs aan te praten. Het bedrijf is niet gekend bij de Nederlandse Kruispuntbank voor Ondernemingen en op het vermelde adres in Amsterdam kent men geen bedrijf onder die naam. FeWeb vermoedt dat IRS Benelux de klanten van bepaalde leden systematisch afgaat om ze een frauduleus voorstel te doen. Daarom vragen we waakzaam te zijn en indien nodig klanten te verwittigen. Getroffen bedrijven kunnen klacht indienen bij het Meldpunt van de overheid.

Geveinsde interesse in een gelijkaardige domeinnaam 

IRS Benelux contacteert de klant met het verhaal dat een derde partij interesse heeft in een domeinnaam die bijna identiek is, of waar enkel de extensie verschilt. De klant betaalt hier echter een veel te hoge prijs voor en zit bovendien jaren vast aan deze domeinnaam. 

Dit is een praktijk die vergelijkbaar is met de manier waarop TNS Benelux, DNS Benelux en IDS Belgium te werk gingen. DNS Benelux is hier zelfs in 2019 voor veroordeeld door de rechtbank van Luik. We raden u dus aan om waakzaam te zijn, uw klanten te waarschuwen en maatregelen te nemen indien nodig. 

Wat doen als IRS Benelux ucontacteert?

  • Ga niet in op het voorstel maar contacteer uw eigen registrar of agency indien u een domeinnaam wenst te registreren.
  • Waarschuw uw personeel en de relevante bedrijven die gevaar lopen (bv overige klanten van het agency)
  • Dien klacht in bij het meldpunt van de FOD Economie zodat zij actie kunnen ondernemen.

FeWeb informeerde reeds DNS Belgium en de FOD Economie met de vraag actie te ondernemen.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten