Wat je moet weten over de AI Act

Wat je moet weten over de AI Act

16 juni 2023

Het Europees Parlement keurde de AI Verordening goed. Al is de kans groot dat deze tekst door de Raad van Ministers en de Europese Commissie nog afgezwakt wordt, deze regels zouden dan ten vroegste in 2024 in werking treden. 

Sirius Legal zet de belangrijkste punten uit de AI Act op een rijtje:

  • Toevoeging van definities, zoals 'social scoring' en 'regulatory sandbox'.
  • Een aangepaste definitie van AI overeenstemmend met de OESO-definitie.
  • Een extra drempel voor hoogrisico AI-systemen die een significant risico vormen voor de gezondheid, veiligheid of fundamentele rechten van personen.
  • Voor high risk AI toepassingen is een mensenrechten toets verplicht 
  • De criteria voor het bepalen van een significant risico zijn: ernst, intensiteit, waarschijnlijkheid, duur van de gevolgen en het vermogen om individuen of groepen te beïnvloeden.
  • Op het onjuist classificeren van hoogrisico AI-systemen worden boetes ingevoerd.
  • Er komen alsnog in laatste instantie extra verplichtingen voor generatieve AI en foundation-modellen zoals ChatGPT en dit op het gebied van transparantie, rechtmatige inhoud en auteursrecht.  Belangrijk, want het zijn net deze toepassingen die het voorbije jaar voor een stortvloed aan nieuwe AI-toepassingen gezorgd hebben.
  • Er komt een getrapte aanpak voor de regulering van General Purpose AI.

De verwachting is dat er vóór het einde van 2023 overeenstemming wordt bereikt, zodat de AI-verordening op 9 juni 2024 van kracht kan worden.

Als FeWeb-lid houden we je op de hoogte mochten er concrete verplichtingen volgen voor digitale professionals en agencies die AI-toepassingen ontwikkelen of implementeren. 

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten