Week van de Consument focust op bewust (online) consumeren

Week van de Consument focust op bewust (online) consumeren

14 maart 2023

Met een pop-upshop, infosessies en een sensibiliseringscampagne legt de Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand een ganse week lang de focus op consumentenrechten. Aanleiding is de Werelddag voor Consumentenbescherming op 15 maart. De dag nadien leggen FeWeb en enkele partners met een conferentieprogramma de nadruk op online toegankelijkheid, cyber security, influencer marketing, consumentenrechten in e-commerce en duurzaamheid.

Het meldpunt van de Economische Inspectie ontvangt jaarlijks gemiddeld 50.000 meldingen van pogingen tot oplichting. Meestal gaat het om phishing, aan- en verkoopfraude en spookfacturen, maar evengoed problemen met de levering en het verkrijgen van de juiste informatie.  

Staatssecretaris Alexia Bertrand vindt het belangrijk dat consumenten weten wat zij kunnen verwachten om problemen bij het winkelen te voorkomen, maar ook dat zij weten tot wie zij zich moeten wenden als zich een probleem voordoet. Het informeren van de consument staat centraal in haar beleid.

Be a Conscious Consumer

Week van de Consument verticaalMet het concept BE.COCO zet ze zich volledig in voor de bewuste consument: "Als staatssecretaris ben ik geen voorstander van consumptie omwille van de consumptie. Als we bewust consumeren is dat goed voor het milieu, onze persoonlijke financiën, de arbeidsomstandigheden van werknemers en onze Europese economie. Het is een win-win voor iedereen."

Met BE.COCO wil de overheid de komende maanden meer voorlichting geven aan consumenten. Op donderdag 16 maart staat het (online) winkelen centraal. FeWeb, Comeos, Unizo en BeCommerce/Safeshops informeren studenten en consumenten met infosessies op de VUB-Campus in Brussel. 

FeWeb in de bres voor de consument

Waarom FeWeb en het Content Creators Platfrom dit initiatief actief ondersteunen? “De digitale professionals van FeWeb en de content creators van het Content Creators Platform helpen bedrijven om gebruiksvriendelijke, toegankelijke en veilige websites, webshops, applicaties en online communicatie te ontwikkelen. De consument staat in dit proces steeds centraal. Hoe we dat juist doen, tonen we graag tijdens de Week van de Consument,” aldus Patrick Marck, directeur van FeWeb.

Het programma op 16 maart

10u00 Welkom

Influencer Marketing

10u10 Hoe ervaren jongeren dat? Facts & figures. Marijke De Veirman (Artevelde Hogeschool/Comeos)
10u30 De reclame-regels: hoe maak/herken je commerciële posts en video’s? Patrick Marck (FeWeb/Content Creators Platform)

Security

11u00 Hoe herken je een veilige website? Arnaud Recko (DNS Belgium/FeWeb)
11u20 Hoe herken je veilige webshops? Katrien Mooijaert & Viktor Nuytten (BeCommerce/Safeshops)

Consumentenrechten

13u30 Oplossingsgericht klachten behandelen.Hoe de Ombudsman voor de handel de consument én de handelaar verzoent. Vincent Becker (Ombudsman voor de Handel) (FR)
13u50 Het BeCommerce & Safeshopslabel. Katrien Mooijaert & Viktor Nuytten (BeCommerce/Safeshops)

Online toegankelijkheid

14u30 Wat maakt een website ‘toegankelijk’ en waarom is dat belangrijk? Bart Simons (AnySurfer/FeWeb) 
14u50 Hoe maak je een toegankelijke website: de Symfoon-case. Nicky Kerfs (Novation/FeWeb)

Duurzaamheid

15u30 Hoe kan je als online consument bijdragen aan duurzame belevering? Katrien Mooijaert & Viktor Nuytten (BeCommerce/Safeshops)
16u10 Winkelhieren loont ook voor jou als consument! Maickel Roeters (Unizo)

Hoe deelnemen?

Deze sessies gaan door in het glazen auditorium tussen gebouw D en E van de VUB-Campus in Brussel. De toegang is gratis, inschrijven hoeft niet. Je kan eveneens de pop-upshop in gebouw F bezoeken met infostands. Comeos & INTER organiseren er ook een toegankelijkheidsparcours.

Tags:

Website created and supported by Starring Jane & Procurios
Sluiten